หน้าแรก News & Event บราเดอร์ โชว์ศักยภาพสร้างอัตราการเติบโต 20% สวนกระแสเศรษฐกิจ -มั่นใจเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น เตรียมพร้อมเติมสินค้าสู่ตลาด

บราเดอร์ โชว์ศักยภาพสร้างอัตราการเติบโต 20% สวนกระแสเศรษฐกิจ -มั่นใจเศรษฐกิจไทยเริ่มฟื้น เตรียมพร้อมเติมสินค้าสู่ตลาด

แบ่งปัน

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยถึงปัจจัยที่ส่งผลให้ บราเดอร์ ประเทศไทย สามารถสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจสวนกระแสภาพรวมตลาดในครั้งนี้ว่า เกิดจากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยได้เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยเห็นสัญญาณการฟื้นตัวตั้งแต่ต้นไตรมาส 2 ของปี 2565 เป็นต้นมา กลไกการทำงานภายในสำนักงานขององค์กรต่างๆ กลับมาเป็นเช่นเดิมเหมือนช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ทำให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบราเดอร์มียอดสั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการปลดล็อคเรื่องการขาดแคลนสินค้าระยะสั้นของบราเดอร์อันเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิ้นส่วนก็เริ่มคลี่คลายด้วยเช่นกัน ที่สำคัญการปรับกลยุทธ์ด้านการกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศอย่างทั่วถึงก็ทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อเพิ่มขึ้น เมื่อความต้องการในตลาดเพิ่มและบราเดอร์สามารถเติมเต็มความต้องการดังกล่าวได้อย่างถูกที่ถูกเวลา จึงทำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างเห็นได้ชัด ส่งผลให้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2565 (เม.ย.-มิ.ย.) บราเดอร์สามารถสร้างอัตราการเติบโตทางธุรกิจได้สูงถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บราเดอร์ได้พบมุมมองใหม่ๆ ในการดำเนินธุรกิจ อุปสรรคที่เราต้องเผชิญทำให้เรามองเห็นโอกาสใหม่ๆ ในตลาดเพิ่มขึ้น เมื่อเราต้องประสบกับพฤติกรรมการทำงานที่เปลี่ยนไปจากการรวมศูนย์ในองค์กรมาเป็นการกระจายตัว (decentralized working) ในแบบ work from home หรือ social distancing ภายในองค์กร หรือแม้กระทั่งปัญหาสินค้าขาดแคลนระยะสั้น เราก็ต้องปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อรับมือกับความท้าทายดังกล่าวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเดิมที่บราเดอร์มุ่งขยายธุรกิจในส่วนฮาร์ดแวร์ มาเพิ่มในส่วนการขายวัสดุสิ้นเปลือง (consumables) เพิ่มขึ้น”  นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ สะท้อนถึงการปรับตัวทางธุรกิจของ บราเดอร์ตลอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา