หน้าแรก Vendors Brother บราเดอร์ เสริมทัพทีมผู้บริหาร สร้างความแข็งแกร่งทั้งเชิงรุกและผู้นำด้านงานบริการ

บราเดอร์ เสริมทัพทีมผู้บริหาร สร้างความแข็งแกร่งทั้งเชิงรุกและผู้นำด้านงานบริการ

แบ่งปัน

บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมรุกตลาดปี 2563 ประกาศแต่งตั้ง 2 ผู้บริหารใหม่ ‘นายณเอก สงศิริ’ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขายและการตลาด และ ‘นางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์’ ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการลูกค้า

จากประสบการณ์ในธุรกิจเครื่องพิมพ์กว่า 20 ปี ของนายณเอก สงศิริ และความสำเร็จในการขยายตลาดคอร์ปอเรทให้เติบโตอย่างต่อเนื่องตลอด 4 ปีที่ผ่านมาที่ได้ร่วมงาน
กับบราเดอร์ ทำให้ได้รับความไว้วางใจให้ ดูแลรับผิดชอบด้านการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตลอดจนขยายโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ และเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเสริมศักยภาพของ บราเดอร์ ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ด้านนางสาวรัสสิญากร ตัณฑวณิชย์ ที่ร่วมงานกับ บราเดอร์ ในด้านการขายมากว่า 20 ปี ก็พร้อมจะนำข้อมูลเกี่ยวกับ Customer journey ในทุกกลุ่มตลาด เข้ามาเติมเต็มและพัฒนางานด้านการบริการที่ได้รับการยอมรับถึงความเป็นเลิศ ให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น ต่อยอดความเป็นผู้นำอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กรที่ได้วางไว้ในระยะยาว เพื่อรองรับฐานลูกค้าที่เพิ่มขึ้นจากปัจจุบันสู่อนาคต