หน้าแรก Security Broadcom จัดมัดรวม Carbon Black และ Symantec เปลี่ยนชื่อเป็น Enterprise Security Group

Broadcom จัดมัดรวม Carbon Black และ Symantec เปลี่ยนชื่อเป็น Enterprise Security Group

แบ่งปัน

Broadcom จัดมัดรวม Carbon Black และ Symantec ซึ่งเป็นสองบริษัทด้านความปลอดภัยไซเบอร์มาร่วมเข้าด้วยกัน

การประกาศรวมตัวกันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างกลไกป้องกันขององค์กรขนาดใหญ่ที่ได้รับการควบคุมมากที่สุดในโลก ให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา

การตัดสินใจของ Broadcom ที่จะรวม Carbon Black และ Symantec ไว้ภายใต้กลุ่มธุรกิจ Enterprise Security Group เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในด้านความปลอดภัยไซเบอร์ของบริษัท

ด้วยการผนวกจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์เข้าด้วยกัน Broadcom พร้อมที่จะนำเสนอชุดโซลูชันด้านความปลอดภัยที่ครอบคลุม ซึ่งออกแบบมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเฉพาะที่องค์กรขนาดใหญ่และพันธมิตรเผชิญ

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – CSN