หน้าแรก Applications Avalant เปิดตัวแพลตฟอร์ม ONEWEB 4.0 เทคโนโลยีสัญชาติไทย

Avalant เปิดตัวแพลตฟอร์ม ONEWEB 4.0 เทคโนโลยีสัญชาติไทย

แบ่งปัน
อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

Avalant (อัฟวาแลนท์) เปิดตัว ONEWEB 4.0 มิติใหม่ของการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ระดับองค์กรที่รวดเร็ว คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น

อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันเทรนด์ของธุรกิจและเทคโนโลยีเคลื่อนเข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital Transformation) ส่งผลให้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มใหม่เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นคลาวด์(Cloud) การวิเคราะห์บิ๊กดาต้า (Big Data Analytic) โซเชียล เน็ตเวิร์ค โมบิลิตี้ Internet of Thing (IoT) และปัญญาประดิษฐ์ หรือ Artificial Intelligence (AI) ซึ่งจะเป็นเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนโฉมองค์กรธุรกิจสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น เพื่อรองรับธุรกิจรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ดังนั้นทุกองค์กรจึงให้ความสำคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและรองรับการแข่งขันในเวทีโลก

ล่าสุดเปิดตัว ONEWEB 4.0 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่บริษัทฯ ได้พัฒนาขึ้นด้วยทีมงานคนไทย โดยเป็น ‘All-In-One Digital Platform’ ที่สามารถปฏิรูปความคิดของคนในองค์กรให้ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นและสามารถตอบโจทย์ธุรกิจ การใช้งานของคนในองค์กรได้อย่างครอบคลุม มั่นคง และยั่งยืนในยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จากการพัฒนาผสมผสานกับประสบการณ์อันยาวนานของบริษัทฯทำให้ ONEWEB 4.0 รองรับการเติบโตขององค์กรทุกขนาดทุกอุตสาหกรรมให้สามารถออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นธุรกิจ(Business Application) ขององค์กรเพื่อใช้ในการแข่งขันทำธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการปรับปรุงระบบในระยะยาวอีกด้วย

“การพัฒนา ONEWEB 4.0 ยังสอดคล้องกับนโยบายการผลักดันประเทศที่มุ่งก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดิจิทัลของประเทศจะไปอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ถ้าเราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีได้เอง โดยลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยังสามารถส่งออกไปยังตลาดโลกเพื่อสร้างเม็ดเงินเข้าประเทศ อย่างไรก็ตามในฐานะองค์กรที่พัฒนาเทคโนโลยี ONEWEB เราเป็นจิ๊กซอร์เล็กของการขับเคลื่อนไทยแลนด์ 4.0 ให้สำเร็จได้” อัครพล บุญวรเศรษฐ์ กล่าว