หน้าแรก Vendors Aruba Networks Webinar : Cloud-Networking กับวิวัฒนาการอุดมศึกษาแบบ hybrid

Webinar : Cloud-Networking กับวิวัฒนาการอุดมศึกษาแบบ hybrid

แบ่งปัน

Aruba และ LannaCom ขอเรียนเชิญ IT Manager, Network Engineer, IT Admin และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมฟัง Webinar ในหัวข้อเรื่อง “Cloud-Networking กับวิวัฒนาการอุดมศึกษาแบบ hybrid”

ในยุคที่ธุรกิจจำเป็นต้องมีการปรับตัวอย่างต่อเนื่อง แม้แต่สายการศึกษา ระบบเครือข่ายถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการรองรับและสนับสนุนให้ระบบการเรียนการสอน รวมไปถึงระบบบริหารจัดการในสถานศึกษาให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม พร้อมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (เฉพาะหน่วยงานสถานศึกษาเท่านั้น) เชิญร่วม webinar กับเราในวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.00 น.

รายละเอียดการบรรยาย
หัวข้อ: Cloud-Networking กับวิวัฒนาการอุดมศึกษาแบบ hybrid
วันเวลา: วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 – 15.30 น.
ผู้บรรยาย: คุณอนุสิทธิ์ รัชดาเลิศณรงค์ HPE Aruba และทีมงานจาก LannaCom
ช่องทางการบรรยาย: Online Web Conference
จำนวนผู้เข้าร่วมสูงสุด: 1,000 คน
ภาษา: ไทย

มาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ Cloud เพื่อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Aruba Central ที่จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการบริหารจัดการของสถานศึกษาไปด้วยกัน

โดยการเข้าร่วมรับฟัง Webinar ซึ่งนำเสนอเป็นภาษาไทยโดยทีมงาน HPE Aruba และ LannaCom ที่พร้อมจะตอบทุกคำถามและข้อสงสัย และขอเปิดรับสมัครสำหรับผู้ที่สนใจในการทำงานของหน่วยงานสถานศึกษาเท่านั้น

ลงทะเบียนเข้าร่วม Webinar ได้ฟรี
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มเพื่อเข้าร่วม Webinar ในหัวข้อนี้ได้ฟรี!! ที่ https://event.lanna.co.th/register/aruba
โดยทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลชื่อบริษัทด้วยชื่อเต็มของหน่วยงานหรือองค์กร เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในการจัดการกับข้อมูลการลงทะเบียน