หน้าแรก Home feature บทความ : Acronis ทำให้องค์กรของคุณ ยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม

บทความ : Acronis ทำให้องค์กรของคุณ ยกระดับการป้องกันทางไซเบอร์ได้อย่างยอดเยี่ยม

แบ่งปัน

ด้วยการใช้ชีวิตแบบ New Normal ทำให้การทำงานในรูปแบบ WFE , WFH ถูกนำมาใช้เพื่อประกอบกับแผนการดำเนินธุรกิจอย่าง BCP (Business Continuous Plan) โดยพนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาทำงานในสำนักงาน

ซึ่งการทำงานรูปแบบนี้แม้จะสร้างความสะดวกสบายในการทำงาน แต่สำหรับองค์กรก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือและประเมินความเสี่ยงของธุรกิจด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ ซึ่งสามารถสร้างความเสียหายให้ธุรกิจได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งความซับซ้อนของความเสี่ยงเองที่มีมากขึ้น ทำให้ต้องใช้เวลาในการตรวจสอบที่นานขึ้น ตลอดจนเครื่องมือในการทำงานที่อาจจะไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับการทำงานในสำนักงาน

ด้วยเหตุผลเหล่านี้อาจเป็นเหตุทำให้เกิดภัยคุกคามไซเบอร์ ทำให้องค์กรอาจถูกโจรกรรมข้อมูลของลูกค้า ซึ่งทำให้ได้รับความเสียหายหรือถูกละเมิด ทำให้เสียทั้งชื่อเสียงของธุรกิจ จนนำไปสู่การสูญเสียความมั่นใจในระบบของลูกค้า ว่าองค์กรไม่สามารถปกป้องข้อมูลการค้าได้อีกด้วย

ปัจจุบันหากพูดถึงการให้บริการหรือการเก็บข้อมูลลูกค้า แต่ละธุรกิจต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยจากการโจมตีของ Ransomware , Zero-day malware หรือ Phishing ที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบ อีกทั้งยังมีการขโมยตัวตนของผู้ใช้งาน เป็นต้น

Acronis Cyber Protect ได้ทำการรวบรวมเอาข้อดีของการบริหารจัดการข้อมูลว่าด้วยการทำ Data Backup และ Cyber Security เข้าไว้ด้วยกัน จนออกมาเป็นระบบความปลอดภัยที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ และ เสริมสร้างความปลอดภัยของข้อมูลอย่างสูงสุด พร้อมช่วยขจัดปัญหาทั้งในด้านการบริหารจัดการจากหลายระบบ และ ด้านความซับซ้อนของสินค้าแก่ผู้ดูแลโครงสร้างระบบให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ด้วย feature ต่าง ๆ ของ Acronis Cyber Protect ดังนี้

– Next Generation Cyber Security Protection สร้างความปลอดภัยให้กับระบบจากพื้นฐานด้วย Endpoint AI-Base ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ระบบ AI มาวิเคราะห์ภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบเครื่องของผู้ใช้งานไปจนถึงระบบเก็บข้อมูลที่สำคัญขององค์กรให้ปลอดภัยจาก Ransomware และ Zero-Day Attack Malware ได้ ซึ่ง feature นี้จะทำการตรวจสอบทุกการทำงานของ Process หรือ ไฟล์ที่เปิดได้ทันที และตลอดเวลา

– Reliable Backup and Recovery ที่สร้างมาตฐานด้านการปกป้องและสำรองข้อมูลตั้งแต่ระดับไฟล์จนถึงข้อมูลทั้งหมดในฮาร์ดดิสก์ (Full-Image Backup), การสำรองข้อมูลข้ามสาขาหรือใช้ระบบบนคลาวด์พร้อมทั้งยังเก็บข้อมูล Meta Data เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ในเชิงความปลอดภัยได้อีกด้วย

– Enterprise Protect Management เข้ามาช่วยดูแลในด้าน security เพิ่มเติม ด้วยความสามารถแบบ enterprise level พร้อมทำการดูแลปกป้องระบบเครื่องที่ติดตั้ง Acronis Cyber Protect Security ด้วยการดูแลความปลอดภัยดังนี้

1. URL Filtering ทำหน้าที่บริหารจัดการดูแลการเข้าออก Website หรือ แคตตาล็อกเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายหรือมี malware virus หรือ Phishing Domain ที่ไม่ปลอดภัยไม่สมควรเข้าถึง

2. Vulnerability Assessment ตรวจสอบช่องโหว่ของเครื่องที่ติดตั้งเพื่อแจ้งเตือน พร้อมรีบจัดการกับช่องโหว่ที่มีการใช้งานอยู่นั้น ๆ สามารถรองรับทั้ง Window, MS Office, Adobe, Oracle และ Browser เป็นต้น

3. Patch Management และ Fail Safe Patch สอง feature นี้ พร้อมเข้ามาช่วยดูแลจัดการ Patch ของเครื่อง อีกทั้งยังสามารถทำการ Restore กลับไปยัง Patch ก่อนหน้าที่ทำการอัปเดตไปแล้ว และทำให้เกิดปัญหา ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งกับการอัปเดต Patch ในปัจจุบัน

4. Drive Health ช่วยตรวจสอบและดูแลสถานะของ HDD หรือ SSD ที่ใช้งานว่ามีอายุการใช้งาน หรือ มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนสำหรับเครื่องที่ติดตั้งระบบ Acronis

ด้วยความสามารถที่รวมอยู่บนระบบบริหารจัดการทั้งหมดนี้ ที่จะทำให้การดูแลปกป้องเครื่องที่ใช้งานหรือระบบที่ใช้งานมีความปลอดภัยตลอดเวลาด้วย Acronis Smart Protect Plan การจัดการนโยบายความปลอดภัยจากจุดเดียว พร้อมทั้งยังสามารถบริหารจัดการ การดูแลเครื่องเชิง Response ได้อีกด้วย โดยสามารถ RDP (Remote Desktop Protocol ) ไปแก้ไขหรือสั่งการหยุดการแพร่ระบาดของไวรัสหรือลดการเกิดผลกระทบทั้งระบบได้ทันที

ดังนั้น Acronis Cyber Protect จึงเป็นระบบความปลอดภัยที่สามารถดูแลได้ครบทั้ง NIST Cyber Security Frameworks อย่างครบครันและดูแลจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจทดลองใช้ฟรี 30 วัน ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ https://promo.acronis.com/Cyber_Cloud_Trials_ingram_TH.html

สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนฝ่ายขาย
หรือฝ่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด
อีเมล : TH-Cloud@ingrammicro.com