หน้าแรก Home feature ETP Webinar : ภัยคุกคามและเทคนิคการโจมตีด้านไซเบอร์ 8 ประเภทที่องค์กรต้องใส่ใจ

ETP Webinar : ภัยคุกคามและเทคนิคการโจมตีด้านไซเบอร์ 8 ประเภทที่องค์กรต้องใส่ใจ

แบ่งปัน

Enterprise ITPro ขอเรียนเชิญท่าน ผู้จัดการฝ่ายไอที, ผู้อำนวยการด้านไอที, ผู้ดูแลระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และผู้สนใจด้านไอทีทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาแบบออนไลน์ (ETP Webinar) ในหัวข้อเรื่อง “ภัยคุกคามและเทคนิคการโจมตีด้านไซเบอร์ 8 ประเภทที่องค์กรต้องใส่ใจ” – 8 Thearts and Attacks in the Cyber world” โดย อ.โอภาส หมื่นแสน วิศวกร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพื่อให้ทุกท่านได้ตระหนักถึงภัยคุกคามทั้ง 8 ประการที่เป็นอมตะนิรันด์กาล ที่มุ่งโจมตีองค์กอย่างต่อเนื่อง รวมถึงหาวิธีในการรับมือป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันพฤหัสที่ 23 เมษายน เวลา 11.00 – 12.00 น. ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของ ETP Webinar

เรื่อง : ภัยคุกคามและเทคนิคการโจมตีด้านไซเบอร์ 8 ประเภทที่องค์กรต้องใส่ใจ
ผู้บรรยาย: อ.โอภาส หมื่นแสน วิศวกร สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วัน-เวลา : ในวันพฤหัสที่ 23 เมษายน เวลา 11.00 – 12.00 น
แพลตฟอร์ม: Zoom Webinar
จำนวน : 80 คน
หมายเหตุ : การบรรยายเป็นภาษาไทย

โดยท่านจะได้รับทราบถึงภัยต่างๆ ที่มาในโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น

– การโจมตีแบบ Phishing ที่จะแฉถึงกลโกงในการหลอกเหยื่อ
– การโจมตีแบบ Denial of service (DoS) การโจมตีด้วยการส่งข้อมูลปริมาณมหาศาลเข้าไปที่เป้าหมาย
– การโจมตีแบบ Man-in-the-Middle (MitM) การที่มีผู้ไม่หวังดีเข้ามาแทรกกลางในการสนทนา
– และประเด็นภัยอื่้นๆ รวมวิธีการป้องกันในเบื้องต้น

วิธีการลงทะเบียน ETP Webinar
ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการบรรยายแบบ Webinar ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://us04web.zoom.us/webinar/register/WN_XBG3q0E_Tt-o2HCDvHM7Yw
อนึ่งทางทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาในการร่วมสัมมนาครั้งนี้