หน้าแรก Applications programing บทสรุปปัญหา 8 ประการที่ชาว DevOps กำลังเผชิญในปัจจุบันนี้

บทสรุปปัญหา 8 ประการที่ชาว DevOps กำลังเผชิญในปัจจุบันนี้

แบ่งปัน

แนวทางแบบ DevOps ถูกนำมาใช้ในองค์กรมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อมๆ กับปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเรื่องวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งถ้าคุณเป็นผู้นำในองค์กรด้านไอทีแล้ว ย่อมหนีไม่พ้นการได้ยินเรื่องของ DevOps รวมถึงเคยทดลองใช้เทคนิคดังกล่าว

ซึ่งจากรายงานสถานการณ์นำ DevOps ไปใช้งานของ Interop ประจำปี 2018 พบแค่ 3% จาก 150 ผู้มีอำนาจตัดสินใจในกลุ่มธุรกิจไอทีที่ระบุว่าตัวเองไม่คุ้นเคยกับคำนี้เลย ขณะที่รายงานจาก Harvard Business Review ระบุว่าแม้จะมีการนำ DevOps ไปใช้ในองค์กรอย่างแพร่หลาย แต่ก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญด้วยเช่นกัน

โดยจากผู้อ่าน HBR จำนวน 654 ราย ต่างเห็นตรงกันว่า DevOps ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด (70%), ความสามารถในการผลิต (67%), การตอบโจทย์ลูกค้า (67%), นวัตกรรม (66%), คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ (64%), ความพึงพอใจของพนักงาน (57%), และการลดต้นทุน (54%)

และยังรายงานถึงความขุ่นข้องหมองใจที่ผู้นำองค์กรไอทีเคยพบเจอระหว่างการนำแนวทาง DevOps มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการที่บริษัทยังไม่ตระหนักอย่างแท้จริงถึงประโยชน์ที่ได้รับ จนทำให้ห่างไกลจากการประสบความสำเร็จในการใช้แนวทางนี้เมื่อเทียบกับคู่แข่ง โดยเฉพาะอุปสรรคด้านวัฒนธรรมองค์กร

ซึ่งโดยสรุปแล้วองค์กรต่างๆ มักเผชิญกับปัญหาใหญ่ระหว่างการนำ DevOps ไปใช้ 8 ประการดังต่อไปนี้

1. การนำไปใช้งานได้ช้า

สาเหตุสำคัญที่หลายบริษัทอยากเอา DevOps ไปใช้ก็เพื่อเพิ่มความเร็วในการทำงานของตนเอง โดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด โดยกว่า 86% ของผู้รับการสำรวจต่างระบุว่าเห็นความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้รวดเร็วมากขึ้น ขณะที่มีแค่ 10% ที่ระบุว่าตนเองประสบความสำเร็จตามเป้าหมายดังกล่าว จนมองว่า DevOps ไม่ได้ทำให้บริษัททำงานได้เร็วขึ้นตามที่ตั้งเป้าไว้ แม้จะทำให้เร็วขึ้นจริงก็ตาม

2. การไม่ได้ตามที่คาดหวัง

ขณะที่องค์กรที่นำ DevOps ไปใช้กว่า 10% รายงานว่าได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นอย่างมากในหลายด้าน แต่องค์กรส่วนใหญ่กลับระบุสิ่งที่ได้รับน้อยกว่ากลุ่มท็อป 10% นี้มาก ซึ่งสาเหตุมักมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนแปลงจนไม่ได้ผลเร็วตามที่คาดหวัง

3. การถูกตั้งความหวัง

จากการเปลี่ยนแปลงจากตัวผู้บริหารเองที่ดันตั้งความหวังจาก DevOps ไว้สูงเกินไป เช่น บางองค์กรได้กล่าวกับพนักงานว่า การนำ DevOps มาใช้จะต้องสามารถยกระดับนวัตกรรมและความพึงพอใจของลูกค้าให้ได้ โดยมองข้ามการวัดผลพื้นฐานอย่างความสามารถในการผลิตหรือการลดต้นทุน

4. ความปลอดภัย

องค์กรทั้งหลายต่างรายงานอย่างต่อเนื่องว่า การที่ต้องคอยสร้างความมั่นใจทั้งด้านความปลอดภัยและการสอดคล้องตามกฎหมายนั้นเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อความเร็วในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

5. เรื่องของพรมแดน

การแบ่งฝักฝ่ายในองค์กรหรือ Siloโดยเฉพาะในองค์กรที่แยกทีมงานเพื่อทำเรื่องเฉพาะด้านออกจากกันอย่างชัดเจน กว่าครึ่งหนึ่งของผู้ได้รับการสำรวจต่างระบุว่าการแบ่งแยกในองค์กรได้สกัดกั้นความเร็วในการพัฒนา

6. เทคโนโลยีที่ล้าสมัย

แม้จะเป็นอุปสรรคมากกว่าการแบ่งแยกฝักฝ่ายหรือ Silo เพียงเล็กน้อย แต่ผู้ตอบแบบสอบถามกว่า 49% ต่างระบุว่าการฝืนใช้เทคโนโลยีเก่าก็ถือเป็นปัญหาสำคัญต่อการหันมาใช้ DevOps เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนี้มักมาคู่กับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างคลาวด์คอมพิวติง, ออโตเมชั่น, หรือแม้แต่การทำคอนเทนเนอร์

7. ขาดการอบรม

มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ดังนั้นการจัดการเรื่องการอบรมจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จากรายงานพบว่า 65% ของบริษัทส่วนใหญ่ต่างมีผู้บริหารที่เข้าใจเรื่องหลักการและความหมายของ DevOps อย่างถ่องแท้ ซึ่งพวกเขาต่างระบุว่าได้จัดให้มีการอบรม DevOps เชิงปฏิบัติอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะการสอนงานแบบประกบใกล้ชิดกับทีมงานด้านผลิตภัณฑ์

8. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง

เป็นธรรมดาของทุกการเปลี่ยนแปลงบนโลกของคนที่ชอบความสงบสุข ไม่เว้นแม้แต่เรื่องการเปลี่ยนมาใช้ DevOps และแนวโน้มการต่อต้านโดยรวมก็ยังไม่ดีขึ้นแม้จะมีการใช้ DevOps อย่างแพร่หลายจนถึงปัจจุบัน จนทำให้ขั้นตอนการเปลี่ยนทัศนคติและวิธีการเดิมๆ ที่เคยถูกปลูกฝังกันมานานกลายเป็นสิ่งที่ยากมากที่สุดในขั้นตอนการเปลี่ยนมาใช้ DevOps ซึ่งนอกจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว ผู้บริหารยังจำเป็นต้องใช้จิตวิทยาให้เหมาะสมด้วย

ที่มา : InformationWeek