หน้าแรก Cloud เทคนิควัดประสิทธิภาพของเราท์เตอร์ด้วย Netscount OptiView XG

เทคนิควัดประสิทธิภาพของเราท์เตอร์ด้วย Netscount OptiView XG

แบ่งปัน

วิธีทั่วไปในการวัดประสิทธิภาพด้านเครือข่ายของอุปกรณ์อย่างเราท์เตอร์นั้น คือการใช้ตัวสร้างทราฟิก หรือตัวยิงแพ๊กเก็ตข้อมูล แล้วเอาอุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งรับข้อมูลมาคำนวณเป็นค่าเมตริกและผลประสิทธิภาพการทำงานต่างๆ แต่ปัญหาคือ อุปกรณ์หรือตัวสร้างทราฟิกนั้นมีหลากหลายแตกต่างกันมาก

ซึ่งแบบที่เหล่าวิศวกรเครือข่ายต่างใฝ่ฝันคือ อุปกรณ์ที่สร้างแพ็กเก็ตข้อมูลได้เสมือนจริง และให้ผลการทดสอบที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยการทดสอบผ่านการสื่อสารแบบสองทางนั้นจะให้ความสมจริงมากกว่าการทดลองด้วยการยิงแพ็กเก็ตจากฝั่งเดียว

ทาง NetworkComputing.com ได้แนะนำอุปกรณ์อย่าง Netscount OptiView XG มาทดสอบทรูพุต โดยเปิดใช้ออฟชั่นการกราดยิงแพ็กเก็ตข้อมูลให้มีขนาดของแพ็กเก็ตแตกต่างกันไป เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสิทธิภาพของเราเตอร์บนเครือข่ายแต่ละแบบ ซึ่งแพ็กเก็ตที่มีใช้จริงบนเครือข่ายอีเธอร์เน็ตนั้นมีขนาดได้ตั้งแต่ 64 ถึง 1518 ไบต์

สิ่งที่คุณต้องหาก่อนเริ่มทดสอบคือ ขนาดแพ็กเก็ตที่พบโดยเฉลี่ยบนการใช้งาน หรือเครือข่ายของคุณ และไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือใดในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครือข่าย ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณต้องเรียบเรียงวิธีการทดสอบ และการติดตั้งอุปกรณ์เป็นเอกสาร ให้เป็นระบบ พร้อมๆ กับการบันทึกผลการทดสอบ เช่น การวางแผนทดสอบอย่างน้อย 5 ครั้งในแต่ละแบบ คุณสามารถดูวิดีโอตัวอย่างการทดสอบได้ที่

ที่มา : https://www.networkcomputing.com/networking/measuring-router-performance-using-netscout-optiview-xg/348031443