หน้าแรก Internet of Things Connected Car อัพเดต ! 3 มาตรฐานใหม่สำหรับควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงโดรน !

อัพเดต ! 3 มาตรฐานใหม่สำหรับควบคุมยานยนต์ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงโดรน !

แบ่งปัน
hoverboard
Image credit : wired.com

UL องค์กรด้านมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก ประกาศอัพเดตมาตรฐานความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าสำหรับการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Transportation) ส่วนบุคคลที่สำคัญ ซึ่งก็คือ UL 2272 , UL 2849 และ UL 3030 เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Transportation)

สำหรับระบบการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Transportation) คือการคมนาคมด้วยอุปกรณ์อย่างเช่น โฮเวอร์บอร์ด รถจักรยานที่สนับสนุนคันเหยียบด้วยพลังงานไฟฟ้า (Pedelecs) รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า และสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่บุกเบิกการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนทั้งหมด

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นของการใช้ระบบไฟฟ้าในระบบการคมนาคมด้วยพลังงานไฟฟ้า ทำให้เกิดความท้าทายในด้านความปลอดภัยที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างทันที เช่นเดียวกัน การเพิ่มขึ้นอย่างมากของอากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน ที่ออกแบบเพื่อเติมเต็มเป้าหมายการใช้ทั้งในเชิงพาณิชย์และทางการทหาร ต่างก็ต้องพึ่งพาการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าสำหรับการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

นาย Francisco Martinez ผู้อำนวยการของ UL กล่าวว่า “การอัพเดตมาตรฐานความปลอดภัยจากไฟฟ้าช็อตและอันตรายจากไฟรุ่นใหม่และเป็นปัจจุบันที่สุดนี้ ได้ตั้งบรรทัดฐานสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนที่ใช้งานในระบบไฟฟ้า เพื่อทำให้เกิดการใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้ที่ปลอดภัย”

ขอบเขตของมาตรฐาน UL 2272 และ UL 2849
มาตรฐาน UL 2272 ได้เปิดกว้างขึ้น รองรับรายการอัพเดตของผลิตภัณฑ์สำหรับการเคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Mobility) ส่วนบุคคล โดยมีจุดประสงค์เพื่อผู้ขับขี่คนเดียว มีตัวขับเคลื่อนไฟฟ้าที่สามารถชาร์จไฟซ้ำได้ สามารถทรงตัวและขับเคลื่อนให้ผู้ขับขี่เคลื่อนที่ได้ และอาจมีที่จับสำหรับการจับยึดในขณะขับขี่ อุปกรณ์อาจทรงตัวด้วยตัวเองได้หรือไม่ได้ ก็ได้ ชื่อของการอัพเดตมาตรฐานความปลอดภัยนี้ เปลี่ยนแปลงจาก “ระบบไฟฟ้าของสกู๊ตเตอร์ทรงตัวด้วยตัวเอง” เป็น “ระบบไฟฟ้าของ อุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วยพลังงานไฟฟ้า (e-Mobility) ส่วนบุคคล ส่วน UL 2849 ได้แก้ไขปัญหาความปลอดภัยที่รุนแรงล่าสุด เพื่อสนับสนุนการใช้งานที่ปลอดภัยของรถจักรยานไฟฟ้า (ผู้ขับขี่คนเดียว แต่อาจมีผู้โดยสารได้ ขับเคลื่อนปกติด้วยการนั่งเมื่อใช้งาน อาจมีคันเหยียบ สามารถขับขี่บนท้องถนนได้ตามปกติ) และลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด และการช็อต ที่เกิดขึ้นได้จากแบตเตอรี่ ครอบคลุมถึงระบบของรถจักรยานไฟฟ้า Pedelec

ขอบเขตของมาตรฐาน UL 3030
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) หรือโดรน มีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในธุรกิจประเภทต่างๆ UL 3030 แก้ไขข้อกำหนดสำหรับระบบไฟฟ้าของ UAV ที่ใช้งานเชิงพาณิชย์ (การเกษตร วิทยาศาสตร์ การวิจัย รัฐบาล ตำรวจท้องถิ่น การค้นหาและกู้ภัย การถ่ายทำวิดีโอสำหรับธุรกิจภาพยนตร์ หรือการถ่ายทอดข่าวและการขึ้นบินเพื่อธุรกิจสำหรับการสำรวจหลังคา) UAV ที่กล่าวถึงโดย UL 3030 จะต้องได้รับการควบคุมโดยนักบินที่ได้รับการฝึกอบรมมาแล้ว มุมมองต่างๆ เช่น สามารถใช้บินได้หรือไม่ ประสิทธิภาพในการควบคุม และหัวข้อที่คล้ายคลึงกันกันไม่ได้อยู่ในขอบเขต แต่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยกฏข้อบังคับ โปรแกรมของผู้ใช้และ/หรือมาตรฐานอื่นๆ