หน้าแรก Home feature สิงคโปร์เปิดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน ให้ส่งมาทิ้งทางไปรษณีย์ได้

สิงคโปร์เปิดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประชาชน ให้ส่งมาทิ้งทางไปรษณีย์ได้

แบ่งปัน

ทางไปรษณีย์ของสิงคโปร์หรือ SingPost ร่วมกับ Singtel เปิดตัวโครงการสนับสนุนการรีไซเคิล โดยเปิดให้ประชาชนสามารถส่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการ หรือต้องการทิ้งมาทางไปรษณีย์ หรือใส่ลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้ให้เฉพาะได้ โดยเปิดตัวรับกับวันสิ่งแวดล้อมโลกพอดี

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการกำจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้อง โดยทางรองประธานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของ Singtel อย่าง Andrew Buay กล่าวว่า ขยะอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-waste ถือเป็นหนึ่งในของเสียกลุ่มที่เติบโตเร็วมากที่สุด โดยในสิงคโปร์นั้นมีขยะอิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นมากกว่า 6 หมื่นตันต่อปี

ซึ่งขยะส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการรอถมทะเล ที่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ทาง Singtel จึงคาดหวังว่า การร่วมมือกับ SingPost จะช่วยอำนวยความสะดวกในการเปิดช่องในการส่งขยะมารีไซเคิลมากขึ้น โดยมีการจัดถังขยะแบบจำเพาะนี้ไว้ที่ช็อปของ Singtel และตามร้านตัวแทนจำหน่าย รวมทั้งที่ทำการไปรษณีย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ประชาชนยังสามารถไปรับซองจดหมายสำหรับใส่ขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งรีไซเคิลได้จากช็อปของ Singtel และร้านตัวแทนจำหน่ายกว่า 58 แห่ง รวมถึงจากที่ทำการไปรษณีย์กว่า 57 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใส่ขยะอิเล็กทรอนิกส์ส่งได้ทุกตู้ไปรษณีย์

ที่มา : http://www.zdnet.com/article/singapore-e-waste-programme-lets-consumers-mail-unwanted-devices/