หน้าแรก Security รายงานล่าสุดของ Nexusguard ระบุว่าการโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นกว่า 43%

รายงานล่าสุดของ Nexusguard ระบุว่าการโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นกว่า 43%

แบ่งปัน

Nexusguard ผู้พัฒนาเครื่องมือระบบการป้องกัน DDoS ได้ทำการวิเคราะห์อุปกรณ์ระบบเครือข่ายที่มีความเสี่ยงต่อการคุกคามทางโลกไซเบอร์ทั่วโลก โดยได้จัดเก็บข้อมูลที่ถูกโจมตี เพื่อแจ้งต่อองค์กรต่างๆ ให้ทราบถึงวิธีการป้องกันทันต่อการโจมตีแบบใหม่ตลอดเวลา จากการเก็บสถิติต่างๆ พบว่า การโจมตีแบบ DDoS เพิ่มขึ้นถึง 43 เปอร์เซ็นต์ และมีการโจมตีมากกว่า 34,000 ครั้ง ในไตรมาสที่สองของปี

และเมื่อดูจากรูปที่ 1 พบว่า วิธีการแบบ NTP ได้ทำการโจมตีมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์ของการโจมตีแบบต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ซึ่งแตกต่างจากค่าเฉลี่ยจากทั่วโลกอย่างเห็นได้ชัด ทีมวิจัยยังกล่าวถึงระยะเวลาที่โจมตีที่พบใน APAC เมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทั่วโลก อาจเป็นไปได้ว่าเครื่องมือการโจมตีนั้นมาพร้อมการตั้งค่าระยะเวลาด้วย

ddos_ntp
ประเทศจีนเป็นตกเป้าหมายของการโจมตี 3 ลำดับแรกใน  APAC โดยถูกโจมตีต่อเนื่องถึง  41 ครั้งใน 1เดือน ซึ่งนักวิจัย Nexusguard พิจารณาการโจมตีนี้ ว่าเป็นรูปแบบการโจมตีจากพวกมัลแวร์ ที่ดำเนินการมามากกว่าสองปี โดยการเพิ่มขึ้นที่มากที่สุดนั้นพบที่ฮ่องกง ซึ่งมีปริมาณของการโจมตีเพิ่มขึ้นถึง 57 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้แฮกเกอร์ทั้งหลายกำลังทำการทดลองวิธีการโจมตีแบบใหม่ด้วย

อ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่  “Q2 2016 Threat Report – Asia-Pacific”