หน้าแรก Networking & Wireless ฟรี ! เวิร์กชอป ระบบการบริหารไฟล์เซิร์ฟเวอร์ด้วย WS FTP, MOVEit

ฟรี ! เวิร์กชอป ระบบการบริหารไฟล์เซิร์ฟเวอร์ด้วย WS FTP, MOVEit

แบ่งปัน

WS FTP, MOVEit  เป็น Software ที่ช่วยทำให้การบริหารไฟล์เซิร์ฟเวอร์ในเรื่องการถ่ายโอนไฟล์เป็นเรื่องง่ายและปลอดภัย บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต TCP/IP โดยใช้ Protocol มาตรฐาน FTP, FTPS และ SFTP เพื่อให้ Clients เข้ามา Upload / Downloadไฟล์ข้อมูล ตามสิทธิ (Permission) ของบัญชีผู้ใช้งานที่แต่ละคนได้รับจาก WS FTP Server โดยโปรแกรม WS FTP Server สามารถจัดสรรทรัพยากรพื้นที่ (Disk quota) ให้เหมาะสมกับบัญชีผู้ใช้งานแต่ละคนได้อย่างอิสระ

มาตรฐานในโซลูชั่น File Transfer ในการป้องกันรักษาข้อมูล และการโอนข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต จาก  WS FTP, MOVEit นั้น สามารถให้ประโยชน์แก่องค์กรได้มากมาย

1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านไอทีของคุณด้วยการจัดการข้อมูลแบบอัตโนมัติ (Automation Transfer File)
2. สามารถ ส่งไฟล์ขนาดใหญ่ผ่านเครือข่ายในอัตราความเร็วสูงกว่า ซอฟต์แวร์ Manage File Transfer ทั่วไป ด้วยโมดูลพิเศษ
3. กระบวนการโอนย้ายข้อมูลจะได้รับการตรวจสอบตลอดเวลา
4. รองรับการทำงานบนระบบ Cloud Platform
5. ซอฟต์แวร์ สามารถตรวจสอบข้อกำหนด (Compliance) ที่สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรได้
6. รักษาความปลอดภัยการถ่ายโอนไฟล์ (Secure File Transfer) ด้วยโปรโตคอล FTPS , SFTP , HTTPS
7. มีกระบวนการป้องกันข้อมูลรั่วไหล Data Loss Prevention (DLP) หรือ Anti-virus (AV) โซลูชั่น

สำหรับ Workshop ในเดือนพฤศจิกายน นี้ ทาง Net Bright (WhatsUp Gold l Master Reseller) ได้มีการจัด Class Training ขึ้น ตามรายละเอียด eDM ด้านล่างนี้

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่งได้ที่ บริษัท Net bright จำกัด (WhatsUp Gold l Master Reseller)  โทร. +66(0)2643-8811, 091-1099123 (คุณ กนกรัตน์ พึ่งพา) หรือ www.netbright.co.th