หน้าแรก Vendors Aruba Networks ผลสำรวจชี้ CIO สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ด้านโมไบล์

ผลสำรวจชี้ CIO สามารถเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกลยุทธ์ด้านโมไบล์

แบ่งปัน

จากผลสำรวจองค์กรทั่วโลกได้แสดงให้ CIO เห็นว่าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน, กระตุ้นความคิดสร้าง จากผลการศึกษาองค์กรทั่วโลกล่าสุดภายใต้หัวข้อ “Mobility, Performance and Engagement” โดย The Economist Intelligence Unit (EIU) ได้กำหนดตัวชี้วัด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง สภาพแวดล้อมที่สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์ได้มากขึ้น มีผลต่อการความสัมพันธ์ ของพนักงานและองค์กร ซึ่งเป็นการพิสูจน์ว่าเหล่า CIO นั้นสามารถผลักดันให้ธุรกิจเติบโตขึ้นได้จริงจากการใช้กลยุทธ์ด้านโมไบล์ เพื่อเปิดให้พนักงานสามารถทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์ได้  โดยการวางแผนและบังคับใช้งานอย่างถูกต้อง

การศึกษาครั้งนี้ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Aruba หนึ่งในบริษัทของ Hewlett Packard Enterprise ได้แสดงให้เห็นว่าองค์กรที่เหล่าพนักงาน “รุ่นใหม่” ให้การสนับสนุนการใช้งานเทคโนโลยีโมไบล์ในการทำงานเพิ่มขึ้น โดยพนักงานขององค์กรที่สามารถทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์ได้จะมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น (16%), มีความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น (18%), มีความพึงพอใจในการทำงานสูงขึ้น (23%) และมีความรักองค์กรที่สูงขึ้น (21%)

“ในปัจจุบัน องค์กรและพนักงานส่วนใหญ่ต่าง เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ทำงานผ่านอุปกรณ์โมไบล์ (Mobile-First) สามารถส่งผลดีต่อธุรกิจได้ แต่ถ้าหากคุณสามารถบอกกับ CEO ของบริษัทในกลุ่ม Fortune 500 ว่าองค์กรของพวกเขาสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้ถึง 16% หรือบอกหัวหน้าแผนกบุคคลว่าพวกเขาสามารถเพิ่มความรักที่มีต่อองค์กรได้มากกว่า 1 ใน 5 เราเชื่อว่าพวกเขาจะให้ ความสำคัญใน การลงทุนทางด้าน Mobility มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน” Chris Kozup รองประธานฝ่ายการตลาดแห่ง Aruba หนึ่งในบริษัทของ Hewlett Packard Enterprise กล่าว

รายงานฉบับนี้ซึ่งได้ทำการสำรวจจากพนักงานจำนวน 1,865 คนจากองค์กรทั่วโลก ได้แสดงให้เห็นว่าพนักงานจำนวนมากเห็นประโยชน์ของการสนับสนุนให้ใช้อุปกรณ์โมไบล์ในการทำงานได้ โดย 6 ใน 10 (60%) ของพนักงานกล่าวว่าเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์ทำให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่มากกว่า 4 ใน 10 (45%) เชื่อว่าเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาเพิ่มขึ้นในการทำงาน

การวิเคราะห์ของ EIU นี้ได้พยายามอธิบายว่าการนำเทคโนโลยีทางด้านโมไบล์ไปใช้นี้ ส่งผลอย่างไรต่อผลลัพธ์เชิงธุรกิจบ้างด้วยการนิยามหัวข้อต่างๆ อ้างอิงจากประสบการณ์ของพนักงานในกลุ่มองค์กรที่ใช้โมไบล์ในการทำงานเป็นหลัก แล้วจึงค่อยแสดงให้เห็นว่าแต่ละหัวข้อนั้นส่งผลกระทบอย่างไรต่อประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง โดยมีแนวโน้มหลักๆ ที่น่าสนใจดังนี้:

–  49% ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าความสามารถในการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลามีผลกระทบในระดับสูงที่สุดต่อประสิทธิภาพการทำงานของพวกเขา

–  38% ของผู้ตอบแบบสอบถามก็ได้ระบุว่าประเด็นการทำงานได้จากทุกที่ทุกเวลาก็ยังส่งผลมากที่สุดต่อความพึงพอใจที่พวกเขามีต่อองค์กรอีกด้วย

–  ผู้ตอบแบบสอบถามทั่วโลกชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นถูกจัดให้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน ถึง 38%

–  42% ขององค์กรที่ถูกสำรวจนั้นมีการใช้เครื่องมือติดต่อสื่อสารในรูปแบบดิจิทัลบนอุปกรณ์โมไบล์อยู่แล้ว โดยองค์กรในประเทศอังกฤษก็มีการใช้งานระบบเหล่านี้สูงถึง 56%

–  42% ของพนักงานกล่าวว่าความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายนั้น ส่งผลให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมากที่สุด

–  ปัจจุบันนี้ 54% ขององค์กรมีการเปิดให้ทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์โมไบล์ใดๆ ที่ใช้ในการทำงานเข้ากับระบบเครือข่ายขององค์กรได้ เพื่อให้สามารถทำงานได้จากทุกสถานที่ ทั้งภายในและภายนอกออฟฟิศ

–  32% ของพนักงานชี้ว่าการที่ตนเองสามารถเลือกที่จะทำงานจากพื้นที่ใดภายในออฟฟิศก็ได้นั้น เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้พวกเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานสูงขึ้น