หน้าแรก Home feature บทความสั้น – 5 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ ในการย้ายไปใช้ IPv6

บทความสั้น – 5 ขั้นตอนที่ควรปฏิบัติ ในการย้ายไปใช้ IPv6

แบ่งปัน

จากตัวเลขสถิติของกูเกิ้ล ชี้ว่าทราฟิกบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่า 15% เมื่อปี 2559 ได้หันมาใช้โปรโตคอล IPv6 แล้ว และคาดว่าเมื่อจบปีนี้ตัวเลขดังกล่าวจะพุ่งสูงขึ้นเป็น 20% และน่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 35% ภายในปี 2562 ซึ่งแม้จะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ แต่สุดท้ายทั่วโลกก็ต้องหันมาใช้ IPv6 แทนอย่างแน่นอน

และตัวเลขที่น่าสนใจนี้ระบุว่า ทราฟิก IPv6 ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากระดับองค์กร จึงมองว่าองค์กรหลายแห่งยังคงตั้งแง่รีรอในการหันมาใช้ IPv6 เพราะกลุ่มที่โดนกดดันเรื่องไอพีหมดจนต้องมาใช้ IPv6 แทนนั้นจะเป็นพวกผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมากกว่า ขณะที่องค์กรทั้งหลายไม่ได้รู้สึกทุกข์ร้อน หรือเห็นว่าการหันไปใช้จะทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

แต่ปัจจัยหนึ่งที่องค์กรควรตระหนักคือ อุปกรณ์และระบบปฏิบัติการปัจจุบันที่ใช้อยู่ส่วนใหญ่ต่างรองรับ IPv6 และรันโดยดีฟอลต์แล้ว ซึ่งทีมงานด้านไอทีอาจมีปัญหาในการจัดการได้ ถ้าไม่ได้รักษาความปลอดภัย หรือรองรับการรันโดยดีฟอลต์จากเหล่าผู้ใช้ของตัวเอง

ดังนั้น สำหรับองค์กรที่ตัดสินใจเตรียมตัวเพื่อให้ตัวเองก้าวเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกอินเทอร์เน็ตอันกว้างใหญ่ภายนอกได้อย่างปลอดภัยไร้กังวลนั้น NetworkComputing.com ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติที่แนะนำไว้ดังต่อไปนี้

1. อบรมทุกคนที่เกี่ยวข้องกับไอทีเรื่อง IPv6 เพราะโปรโตคอลนี้แตกต่างจาก IPv4 ตั้งแต่พื้นฐานเลยทีเดียว จึงจำเป็นต้องอบรมและให้ฝึกฝนเกี่ยวกับโปรโตคอลตัวใหม่นี้ รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดกับโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ด้วย

2. วิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่นที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพื่อประเมินความพร้อมในการใช้ IPv6 ของสภาพแวดล้อมทางไอทีทั้งหลาย ที่ไม่ได้จำกัดแค่เราท์เตอร์, สวิตช์, การ์ดแลน, หรือระบบปฏิบัติการเพียงอย่างเดียว

3. สร้างสภาพแวดล้อมจำลองสำหรับทดสอบระบบที่สะท้อนถึงพื้นฐานการทำงานขององค์กรได้จริง เนื่องจาก IPv6 มักทำให้เกิดผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ทั้งกับแอพพลิเคชั่นหรือฮาร์ดแวร์บางอย่าง

4. เขียนแผนการย้ายมาใช้ IPv6 จากข้อมูลที่ได้จากการประเมินและทดสอบ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการปรับเปลี่ยนหรือตั้งค่าสภาพแวดล้อมด้านไอทีใหม่ให้เหมาะสมในทีเดียวด้วย

5. เริ่มดำเนินการย้ายมาใช้ IPv6 โดยแบ่งเป็นระยะย่อยๆ โดยเริ่มจากบริเวณเล็กๆ ที่สามารถจัดการได้ง่ายเมื่อเกิดปัญหาก่อน

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ : https://www.networkcomputing.com/data-centers/ipv6-migration-5-best-practices/1258852063