หน้าแรก Networking & Wireless น่าสน ! โครงการ “ฟรี Wi-Fi บนรถ บขส.” เดินทางเพลินกันเลยทีเดียว !

น่าสน ! โครงการ “ฟรี Wi-Fi บนรถ บขส.” เดินทางเพลินกันเลยทีเดียว !

แบ่งปัน

เอไอเอส โดย นายวีรชัย พัชโรภาสวงค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการตลาดและงานขาย กลุ่มลูกค้าองค์กร ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) โดย นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ ร่วมนำร่องเปิดให้บริการโครงการ “บขส. Free Wifi on Bus by AIS”

โดยนำเทคโนโลยีเครือข่ายดิจิทัล 3G/4G ที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ มาสนับสนุนการให้บริการรถสาธารณะ และยกระดับการบริการด้านระบบคมนาคมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสาร รถ บขส. สามารถใช้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อโลกออนไลน์, ติดต่อสื่อสารกับคนที่คุณรักหรือทำธุรกรรมบนมือถือได้ตลอดการเดินทางผ่านเครือข่าย Wifi ซึ่งเอไอเอสมีความมุ่งมั่นอย่างยิ่ง ที่จะนำโครงข่ายดิจิทัล มาสนับสนุนและเสริมขีดความสามารถการให้บริการและการแข่งขันให้แก่ภาครัฐและเอกชน ก้าวสู่การเปลี่ยนผ่าน หรือ Digital Transformation อันจะเป็นการร่วมผลักดันประเทศสู่ Thailand 4.0