หน้าแรก Data Center ทีซีซีเทค ผ่านการรับรองมาตรฐานผู้ชำนาญด้าน DC จากสถาบัน Uptime Institute

ทีซีซีเทค ผ่านการรับรองมาตรฐานผู้ชำนาญด้าน DC จากสถาบัน Uptime Institute

แบ่งปัน

บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) ประกาศความสำเร็จโดยสามารถยกระดับมาตรฐานดาต้าเซ็นเตอร์ของประเทศไทย ส่งผลดีต่อธุรกิจประกอบการรวมถึงผู้ให้บริการ และผู้ใช้ทั่วไป โดยล่าสุดบุคลากรของบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรอง Accredited Operations Specialist (AOS) จากสถาบัน Uptime Institute องค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เป็นกลางกับหน้าที่หลักในการสร้างและบริหารจัดการระดับมาตรฐานด้านการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ การก่อสร้าง การพัฒนาปฏิบัติการของดาต้าเซ็นเตอร์สู่ความยั่งยืนพร้อมกับการตรวจสอบด้านการบริหารจัดการและระบบปฏิบัติการ

การรับรอง AOS บ่งชี้ศักยภาพของดาต้าเซ็นเตอร์รวมถึงบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ในการบริหารจัดการและดูแลระบบปฏิบัติการทรัพยากรอุปกรณ์หลักภายในดาต้าเซ็นเตอร์ในแต่ละวัน ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจที่ระบบหัวใจองค์กรที่ต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง (Mission-Critical Business) ดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีศักยภาพจะส่งผลให้เกิดการดำเนินธุรกิจอย่างราบรื่น การบริหารความเสี่ยงที่ดี และความน่าเชื่อถือขององค์กรต่อกลุ่มลูกค้า

การได้รับการรับรอง AOS ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยพร้อมด้วยความชำนาญเชิงลึกและองค์ความรู้รอบด้าน โดยได้รับการรับรองถึงสามด้านได้แก่

1. Accredited Tier Designer (ATD) การรับรองด้านความสามารถในการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์ (Design) โดยผู้ที่ผ่านการรับรองสามารถประยุกต์ใช้การกำหนดระดับและมาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด เกิดประสิทธิภาพการใช้งานสูงสุด

2. Accredited Tier Specialist (ATS) การรับรองด้านความสามารถในการบริหารจัดการและการดูแลบำรุงรักษาดาต้าเซ็นเตอร์ การวางแผนด้านทรัพยากรของอุปกรณ์หลักและบุคลากร และสร้างวิธีปฏิบัติอันเป็นเลิศ (Best Practice) ได้แก่กระบวนการ (Process) ขั้นตอน (Procedure) บุคลากรที่ปฏิบัติการภายในดาต้าเซ็นเตอร์ (People) สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

3. Accredited Operations Specialist (AOS) การรับรองด้านความสามารถในการเข้าใจแนวคิดและหลักเกณฑ์เพื่อระบบบริหารจัดการทรัพยากรอุปกรณ์หลักและระบบปฏิบัติการที่มีมาตรฐานระดับโลกสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ที่ให้บริการธุรกิจที่ระบบต้องดำเนินอย่างต่อเนื่อง (Mission-Critical Business)