หน้าแรก Security คลิป VDO ที่นักวิจัยจาก Carbon Black พาดูเครื่อง skimmer ATM ตัวเป็นๆ !!

คลิป VDO ที่นักวิจัยจาก Carbon Black พาดูเครื่อง skimmer ATM ตัวเป็นๆ !!

แบ่งปัน

จุดไต้ตำตอ เมื่อนาย Benjamin Tedesco นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และเป็นพนักงานของบริษัท Carbon Black ไปใช้บริการเครื่องเบิกเงินสด ATM ที่ถูกวายร้ายมือดีติดตั้งเครื่องอ่านบัตร ATM หรือ ATM Skimmer อย่างแนบเนียน ดีที่ผู้เชี่ยวชาญท่านนี้ไหวตัวทัน

เหตุเกิดขณะที่นาย Benjamin อยู่ระหว่างเดินทางและพักผ่อนส่วนตัวที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และมีอันต้องเบิกเงินสดผ่านทางตู้ ATM ที่ติดตั้งอยู่หน้าวิหารเซ็นต์สตีเฟ่น จากประสบการณ์อันโชกโชน ผู้เชี่ยวขาญรายนี้สังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณที่เสียบบัตร ATM จึงมองอย่างละเอียดและพบว่ามีการติดตั้งอุปกรณ์ ATM Skimmer สอดไว้กับบริเวณช่องเสียบบัตร ATM อย่างแนบเนียน อุปกรณ์ประเภทนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Credit Card Skimmer ซึ่งทำหน้าที่อ่านข้อมูลที่อยู่บนบัตร ATM หรือบัตรเครดิตทันทีที่ผู้ถือบัตรเสียบบัตรผ่านเครื่องดังกล่าวซึ่งถูกติดตั้งอย่างแนบเนียนซ้อนกับช่องอ่านบัตร ATM

นาย Benjamin ตัดสินใจขยับอุปกรณ์ ATM Skimmer ซึ่งถูกยึดไว้ด้วยกาว และแกะอุปกรณ์นี้ออกจากเครื่องอ่านบัตร พบว่าภายในอุปกรณ์นี้มีเครื่องอ่านแถบแม่เหล็กบนบัตร แบตเตอรี่ และสวิทช์รวมถึงแผงวงจรควบคุม

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ http://thehackernews.com/2016/06/atm-skimmer.html