หน้าแรก Security Hacker ครึ่งปีแรก Trend Micro พบการโจมตีเราท์เตอร์กว่า 1.8 ล้านครั้ง

ครึ่งปีแรก Trend Micro พบการโจมตีเราท์เตอร์กว่า 1.8 ล้านครั้ง

แบ่งปัน

Gartner ได้วิเคราะห์ว่า ภายในปี 2020 จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเน็ตได้มากถึง สองหมื่นล้านตัว ขณะที่แค่ครึ่งปีแรกของปีนี้ ทาง Trend Micro กลับพบการโจมตีทางไซเบอร์ที่ใช้เราท์เตอร์ตามบ้านเป็นเครื่องมือมากถึง 1.8 ล้านครั้ง ยิ่งเรากำลังก้าวสู่ยุคคอนเวอร์เจนต์ รวมทั้งการนำ AI เข้ามาใช้มากขึ้น ย่อมเปิดช่องโหว่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าเดิมอีกหลายเท่า

นักวิจัยของ Trend Micro ได้วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงของโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่งมวลชนทั่วโลกที่ก่อนหน้านี้ได้เผชิญกับภัยร้ายทางไซเบอร์หลายต่อหลายครั้งนั้น พบว่า
• กว่า 85 เปอร์เซ็นต์ถูกจัดอันดับความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก ขณะที่ 40 เปอร์เซ็นต์อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีเพียงแค่ 6.15 เปอร์เซ็นต์ที่เสี่ยงต่ำ
• จากกลุ่มความเสี่ยงสูงนั้น มีถึง 71.4 เปอร์เซ็นต์ที่เคยโดนโจมตีบนเครือข่ายมาแล้ว ขณะที่ 31.4 เปอร์เซ็นต์โดนโจมตีผ่านเครือข่ายไร้สาย และ 25.7 เปอร์เซ็นต์เคยโดนโจมตีทางกายภาพ
• อันตรายที่ถูกจัดอยู่ในความเสี่ยงระดับสูงมีมากมายหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็นการโจมตีแบบ DDoS ที่ใช้โครงสร้างพื้นฐานทางไซเบอร์ที่มีช่องโหว่เป็นเครื่องมือ, การแจมสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายไร้สาย, การใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ต่างๆ, รวมทั้งการเดารหัสผ่านแบบ Brute Forceเป็นต้น

Trend Micro เน้นย้ำให้ผู้บริหารด้านความปลอดภัยของโครงสร้างพื้นฐานตอบคำถามให้ได้ว่า ทำไมเราต้องให้ความสำคัญกับความเสี่ยงดังกล่าว และเราจะสามารถลดความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างไร จึงจะสามารถปกป้องโครงสร้างพื้นฐานได้ตรงจุด

ที่มา : http://blog.trendmicro.com/protecting-critical-infrastructure-cyber-threats