หน้าแรก Advertorial “เด็กสมบูรณ์” เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบคลาวด์ จาก ลีพ โซลูชั่น เอเชีย

[กรณีศึกษา] “เด็กสมบูรณ์” เสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ ด้วยระบบคลาวด์ จาก ลีพ โซลูชั่น เอเชีย

แบ่งปัน

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด หนึ่งในบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องปรุงรสที่ทันสมัยที่สุดในทวีปเอเชีย ประกอบธุรกิจด้านการผลิต และจำหน่ายซอสปรุงรสภายใต้ตราสินค้า เด็กสมบูรณ์, Maxchup และ I-Chef โดยในปี 2559 มียอดขายราว 3 พันล้านบาท ซึ่งเป็นสัดส่วนจากการขายในประเทศร้อยละ 85 และต่างประเทศกว่า 60 ประเทศร้อยละ 15

ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัทขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ปัจจุบันครบรอบ 70 ปี นอกเหนือจากการรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์มาโดยตลอดแล้ว องค์กรยังให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา ในการใช้เทคโนโลยี และองค์ความรู้ด้านการผลิตอันทันสมัยจากต่างประเทศ ตลอดจนมีการนำระบบไอทีเพื่อการบริหารงาน และการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ของบริษัทเอสเอพี (SAP) รวมถึงการนำระบบการขายและการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกระดับ ส่งผลให้พันธกิจ ต่างๆที่กำหนดไว้ สัมฤทธิ์ผล สอดรับกับวิสัยทัศน์ “ที่ไหนมีครัว ที่นั่นต้องมีเรา” ของ หยั่น หว่อ หยุ่น

ความท้าทายทางธุรกิจ
คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “แม้ว่าในประเทศไทย หยั่น หว่อ หยุ่นจะประสบความสำเร็จในการก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์ 1 ของตลาดเครื่องปรุงรสมานานกว่า 50 ปี และกำลังมุ่งมั่นขยายตลาดต่างประเทศในแต่ละภูมิภาคให้กว้างขึ้นเป็นลำดับ เพื่อดำเนินตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ แต่จากการที่องค์กรต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่เข้ามาช่วงชิงความเป็นเจ้าตลาด ทำให้ หยั่น หว่อ หยุ่น ต้องใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในยุคดิจิตอล โดยได้มีการนำไอทีมาช่วยในการบริหารและการจัดการองค์กร นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญในการเลือกพาร์ทเนอร์ด้านไอที ที่สามารถตอบสนองในสิ่งที่หยั่น หว่อ หยุ่นต้องการ และต้องมีขีดความสามารถในการพัฒนาธุรกิจร่วมกันต่อไปในอนาคตได้”

คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด

“จากการที่องค์กรต้องเผชิญการแข่งขันที่รุนแรง ทำให้ หยั่น หว่อ หยุ่น ต้องใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจ ด้วยการให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในการเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในยุคดิจิตอล จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้ ลีพ โซลูชั่นเอเชียผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีระบบคลาวด์ได้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการ เพราะสามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อ”
สมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์

ระบบไอทีที่หยั่น หว่อ หยุ่นใช้อยู่ในปัจจุบัน
หยั่น หว่อ หยุ่น ใช้งานระบบไอทีในลักษณะของการประมวลผลบนคลาวด์ (Cloud Computing) โดยการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และทรัพยากรด้านคอมพิวเตอร์ในลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายในการวางระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบซอฟต์แวร์อย่างเช่นระบบ ERP หรือ ระบบ Email เป็นต้น อีกทั้งการใช้บริการดังกล่าวสามารถลดความรับผิดชอบในการดูแลระบบ และช่วยให้ผู้ใช้งานในองค์กรสามารถเข้าถึงระบบข้อมูลต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้สามารถจัดการและบริหารทรัพยากรของระบบผ่านเครือข่ายได้ง่าย และมีการแบ่งใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Shared services) สำหรับฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในรูปแบบของบริการ หรือ IaaS (Infrastructure as a Service) ผ่าน ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ผู้ให้บริการเช่าใช้โครงสร้างพื้นฐานของเซิร์ฟเวอร์ หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บข้อมูล และระบบเครือข่ายในรูปแบบระบบเสมือน (Virtualization) ทำให้องค์กรไม่ต้องลงทุนสิ่งเหล่านี้เอง ขณะเดียวกันมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยน หรือขยายโครงสร้างระบบไอทีขององค์กรได้ตามการเติบโตขององค์กร และที่สำคัญช่วยลดความยุ่งยากในการดูแล และอัพเกรดระบบเพราะหน้าที่ในการดูแลจะอยู่ในอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ให้บริการเอง

ส่วนด้านซอฟต์แวร์นั้น หยั่น หว่อ หยุ่น ได้ใช้แอพพลิเคชั่นธุรกิจหลักขององค์กร เช่น ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของ SAP และระบบอีเมล์ของ Google Mail

รูปแบบ และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกใช้ระบบการประมวลผลบนคลาวด์
หยั่น หว่อ หยุ่น เลือกใช้บริการ Public Cloud เช่น ระบบอีเมล์ หรือโปรแกรมสำหรับการใช้งานในสำนักงานทั้ง Google Apps และ Gmail ส่วนระบบหลักที่มีความสำคัญทางธุรกิจ ซึ่งมีผลกระทบต่อความลับและความปลอดภัยของข้อมูล เช่น ระบบ ERP ของ SAP เลือกใช้บริการ Private Cloud จากทาง ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ที่ได้รับการรับรองจาก SAP ทั้งในด้าน SAP Hosting, SAP HANA Operation and SAP Cloud Services

และด้วยทีมงานของ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ที่มีความพร้อมในด้านความรู้และประสบการณ์ จึงสามารถบริหารและจัดการระบบให้มีมาตรฐานความปลอดภัยที่ดีและมั่นคง พร้อมใช้งานตลอดเวลา พร้อมกับมีการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีแผนและแนวการดำเนินงานทั้งในสถานการณ์ปกติและไม่ปกติที่พร้อมสมบูรณ์ จึงให้ความมั่นใจได้ว่าการใช้ข้อมูลขององค์กรจะไม่สะดุดหรือสูญหาย เช่น การมีระบบสำรองข้อมูลทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) ช่วยให้ หยั่น หว่อ หยุ่น สามารถลดรายจ่ายในการจัดหาเซิร์ฟเวอร์สำรองข้อมูลอีกด้วย

โดยสรุปแล้วการใช้บริการคลาวด์และผู้ให้บริการจากภายนอก ทำให้หยั่น หว่อ หยุ่น สามารถลดต้นทุนและลดความยุ่งยากในการบริหารจัดการระบบไอทีได้เป็นอย่างมาก และการนำเอาระบบงานดังกล่าวออกไปยังผู้ให้บริการจากภายนอก เป็นการช่วยให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานหลักจริงๆ ได้ นอกจากนี้ยังมีข้อดีในเรื่องการเก็บรักษาความลับ ซึ่งบางครั้งการให้ผู้บริการรักษาความลับข้อมูลในองค์กรอาจปลอดภัยกว่าการให้พนักงานในองค์กรมาจัดการเอง เพราะโดยส่วนใหญ่การรั่วไหลของข้อมูลมักจะมาจากภายในองค์กร

เหตุผลที่เลือกใช้บริการจาก ลีพ โซลูชั่น เอเชีย
เนื่องจากทีมผู้บริหารของ หยั่น หว่อ หยุ่นเคยผ่านประสบการณ์ด้านการจัดการไอทีทั้งโดยทีมงานภายในองค์กร และผู้ให้บริการจากภายนอกมาก่อนแล้ว จึงได้มีการเปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสียของการดำเนินงานทั้งสองรูปแบบ ด้วยการปรึกษาหารือของผู้บริหารและทีมงานเพื่อประเมินทางเลือกร่วมกัน ในที่สุดก็ได้ตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการจากภายนอก โดยได้คัดเลือก ลีพ โซลูชั่น เอเชีย มาเป็นผู้ให้บริการดังกล่าว ด้วยนโยบายและวิธีการทำงานของทีมงานประกอบกับบริการโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ภายใต้การให้บริการของลีพ โซลูชั่น เอเชีย ทำงานอยู่ในดาต้าเซ็นเตอร์คุณภาพสูงของ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งเป็นดาต้าเซ็นเตอร์ระดับพรีเมียม โดยทีมงานมีความชำนาญและประสบการณ์สูงที่วางใจได้ด้วยประสิทธิภาพและเสถียรภาพการให้บริการ แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกผู้ให้บริการ ทีมผู้บริหารของหยั่น หว่อ หยุ่น ได้มีการคัดกรองรายชื่อของผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจาก SAP โดยตรงประกอบการพิจารณาร่วมด้วย

เหตุผลที่ทำให้ ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ผ่านการคัดเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ให้บริการนั้น เนื่องจากสามารถตอบโจทย์ได้ครบทุกข้อตามที่ หยั่น หว่อ หยุ่นต้องการ เช่น ด้านศูนย์ข้อมูล (Data Center), จำนวนเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้, จำนวนลูกค้าที่ใช้บริการอยู่ในปัจจุบัน, การรับประกันเรื่องความเสถียร, ระยะเวลาในการทำงานของระบบ และ มาตรฐานด้านความปลอดภัย โดย ลีพ โซลูชั่น เอเชีย ได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 และ ISO/IEC 27001:2013 ด้านการบริหารจัดการการให้บริการและระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสารสนเทศของระบบคลาวด์ พร้อมทั้งมีข้อตกลงด้านระดับของการให้บริการ (SLA: Service Level Agreement) ทีดี ซึ่งครอบคลุมไปถึงสิ่งที่ผู้ให้บริการให้การรับรองการบริการ และรับผิดชอบหากมีข้อเสียหายเกิดขึ้นต่อองค์กร

โซลูชันที่เลือกใช้งาน
สำหรับโซลูชันที่ หยั่น หว่อ หยุ่น เลือกใช้บริการจากลีพ โซลูชั่น เอเชีย ประกอบด้วย
– บริการเช่าใช้ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรของ SAP โดยไว้วางใจให้ลีฟ โซลูชั่น เอเซีย เป็นผู้ให้บริการและดูแลระบบ ERP ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ รวมถึง SAP Basis Managed Services โดยระบบ Infrastructure ทั้งหมดติดตั้งอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลของ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งการใช้บริการดังกล่าวทำให้ หยั่น หว่อ หยุ่น ประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุน และมีผู้เชียวชาญในระบบดังกล่าว คอยช่วยดูแลให้ตลอดเวลา

– บริการเช่าใช้พื้นที่ โดยเป็นการเช่าใช้เวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์แบบส่วนตัว (VPS: Virtual Private Server) เพื่อติดตั้งระบบข้อมูลของเว็บไซต์บริษัท เช่น www.deksomboon.com, www.i-chef.co.th และ www.maxchup.com ซึ่งมีข้อดีในเรื่องที่สามารถแก้ไขเนื้อหาต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ได้เองตามความต้องการ

– บริการสำรองข้อมูล (Backup Solution) และ ระบบสำรองข้อมูลทันทีในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site) รวมถึงการทำข้อตกลงด้านระดับของการให้บริการ (SLA: Service Level Agreement) ร่วมกัน ซึ่งทำให้ หยั่น หว่อ หยุ่นสามารถบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ ได้ดีขึ้น

– ระบบอีเมล์ (Google Apps หรือ Gmail) ซึ่งทางลีพ โซลูชั่น เอเชียมีทีมงานคอยให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการเป็นอย่างดี

– ระบบตรวจสอบและป้องกันไวรัสที่ทำงานผ่านคลาวด์ (Cloud Antivirus) ด้วยแอพพลิเคชันที่ทางลีพ โซลูชั่น เอเชียให้บริการ นอกเหนือจากเรื่องการตรวจสอบความผิดปกติที่เกิดจากไวรัสแล้วยังสามารถช่วยบริหารจัดการอุปกรณ์ไอที (IT Assessment) ได้เป็นอย่างดีด้วย

ประโยชน์ และความพึงพอใจในการใช้บริการ
จากระยะเวลาเกือบ 3 ปีที่ได้ใช้บริการระบบคลาวด์ ทาง หยั่น หว่อ หยุ่นพบว่าสามารถประหยัดต้นทุนการบริหารจัดการ ลดภาระหรือความยุ่งยากเมื่อเกิดปัญหาด้านระบบ ทำให้ทีมงานไอทีของบริษัทมีเวลาในการคิดและพัฒนาโครงการต่างๆ ที่จะสนับสนุนงานหรือระบบงานได้มากขึ้น ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ หรือประสิทธิผลให้แก่หน่วยงานภายในได้ดีขึ้น

แผนการพัฒนาระบบต่อไปในอนาคต
สำหรับอนาคตนั้น หยั่น หว่อ หยุ่น มีแนวโน้มที่จะใช้หรือพิจารณาแอพพลิเคชั่นต่างๆ เพิ่มเติม ด้วยการผสมผสานระหว่างแอพพลิเคชันที่อยู่บน Private Cloud และ Public Cloud เข้าด้วยกัน โดยยึดตามแผนโครงการต่างๆ ที่ได้วางไว้ เช่น ระบบอีเลิร์นนิง (E-Learning) เป็นต้น แต่ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละระบบว่ามีความสำคัญมากน้อยเพียงใด เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการแข่งขันทางด้านธุรกิจ และควบคุมการลงทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่ง หยั่น หว่อ หยุ่น เชื่อมั่นว่า ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จะมีผลิตภัณฑ์ และบริการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

Leap Solutions Asia Co., Ltd (LSA) เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง T.C.C. Technology Co., Ltd (TCCtech) ผู้นำการให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ และ Internet Initiative Japan Inc. (IIJ) หนึ่งในผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และคลาวด์สำหรับองค์กรรายใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น

สำหรับท่านใดที่สนใจรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของ Leap Solutions Asia Co., Ltd (LSA) สามารถติดต่อได้ที่ Main Line: 02-080.9800, sales@leapsolutions.co.th, www.leapsolutions.co.th