หน้าแรก Internet of Things Webinar : เชิญร่วมงาน Zebra Electronic Temperature Monitoring Sensor Solution

Webinar : เชิญร่วมงาน Zebra Electronic Temperature Monitoring Sensor Solution

แบ่งปัน

ทาง Zebra Technologies ได้เตรียมจัดงานสัมมนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ Zebra Electronic Temperature Monitoring Sensor Solution โดยได้จัดเตรียมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโซลูชั่นด้านระบบเซ็นเซอร์ในการจัดการอุณหภูมิ และประเด็นที่น่าสนใจต่างๆ

กำหนดการ
วัน : วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564
เวลา: 10.00 -11.00 น.
การบรรยาย : ภาษาไทย
ระบบออนไลน์ : Zoom

สามารถคลิกลงทะเบียนได้ที่นี่
https://bit.ly/3niwS8Y

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-001-9973 หรือที่อีเมล์ event2@etpnewsmail.com