หน้าแรก Artificial Intelligence สว. สหรัฐฯ เสนอให้มีหน่วยงานสำหรับวางกฎหมาย AI โดยเฉพาะ

สว. สหรัฐฯ เสนอให้มีหน่วยงานสำหรับวางกฎหมาย AI โดยเฉพาะ

แบ่งปัน

สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Michael Bennet (D-CO) และ Peter Welch (D-VT) เสนอกฎหมายให้ตั้งหน่วยงานเฉพาะสำหรับดูแลแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย และการพัฒนาหรือการนำระบบ AI มาใช้งาน

โดยกฎหมายคณะกรรมการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่เสนอใหม่นี้ เป็นการประสานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสืบสวน ปกป้อง ส่งเสริมการใช้กฎหมายป้องกันผูกขาด รวมถึงสั่งปรับต่างๆ ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ 5 คนที่ตั้งโดยประธานาธิบดี ที่ตอนนี้เข้ามาดูเรื่องอัลกอริทึม AI ที่เสี่ยงด้วย

แต่ทั้ง Bennet และ Welch กล่าวว่าจำเป็นต้องมีหน่วยงานใหม่ขึ้นมา เนื่องจากหน่วยอื่นอย่างกระทรวงยุติธรรมหรือคณะกรรมการการค้าสหรัฐฯ ไม่ได้เชี่ยวชาญ หรือมีทรัพยากรในการควบคุมบริการทางเทคโนโลยี จึงทำได้แล้วแต่กรณีไป แทนที่จะทำงานเชิงรุก

คณะกรรมการใหม่ที่เสนอจะช่วยพัฒนา ออกนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แบบเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งหน่วยงานใหม่นี้จำเป็นอย่างยิ่งในการควบคุมตลาดดิจิทัล เหมือนที่เคยมีหน่วยงานอื่นดูแลตลาดตัวเองโดยเฉพาะ อย่างอาหาร ยา การสื่อสาร และการบินเป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – thereigister