หน้าแรก News & Event เอ็กซ์เซ้นส์ พร้อมเปิดตัวระบบจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

เอ็กซ์เซ้นส์ พร้อมเปิดตัวระบบจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

แบ่งปัน

เอ็กซ์เซ้นส์ เปิดตัวระบบจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โชว์ฝีมือการพัฒนาโดยคนไทย ตอบโจทย์ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวตามมาตรฐานความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวตามที่ภาครัฐบาลกำหนด เผยจุดเด่นระบบสามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถใช้งานผ่านทางเว็บและทางมือถือโดยง่าย

นางฐิติมา สุวรรณรัฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า จากประสบการณ์ในการพัฒนาและให้บริการระบบติดตามยานพาหนะ (Vehicle Tracking) มากว่า 15 ปี โดยได้รับการรับรองผลงานฮอลออฟเฟรมของซอฟต์แวร์ปาร์ค ( Software Park Thailand’s Hall of Fram 2009) และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นจาก  ( Army Research day 2014 )สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารบก ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่าง บริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ฯ กสท. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย และบริษัทนำเที่ยวต่างๆ ภายใต้โครงการ ระบบการจัดการและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (Tourism Safety Support and Management System) เพื่อทดสอบการติดตามนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยภายใต้กฎระเบียบของภาครัฐ โดยบริษัท เอ็กซ์เซ้นส์ เป็นผู้พัฒนาระบบ และพร้อมเปิดตัวสู่ตลาดแล้ว

“จากเหตุการณ์นักท่องเที่ยวสูญหายเมื่อปีที่ผ่านมา ทำให้หลายหน่วยงานตระหนักถึงมาตรฐานความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การท่องเที่ยวระดับสากล โดยระบบการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวจะทำการแจ้งเตือนเมื่อเกิดอุบัติเหตุกรณีประสบเหตุอันไม่พึงประสงค์ เช่นนักท่องเที่ยวตกน้ำ อุปกรณ์ที่ติดตัว (Wristband) หรือเซนเซอร์ที่ติดไว้ในเสื้อชูชีพ จะส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังศูนย์ควบคุมและสั่งการ (Control and Command Center) เพื่อให้การช่วยเหลือในทันที”

พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการ ผู้จัดการใหญ่บริษัท บมจ.กสท โทรคมนาคม กล่าวว่า “แคทได้ร่วมสนับสนุนโครงข่ายการกระจายสัญญาณบนเทคโนโลยี ลอร่าแวน (Long-Range Wide Area Network) ในการทดสอบระบบการจัดการและรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว เพื่อทดสอบการทำงานของเซ็นเซอร์ บนเรือ และเสื้อชูชีพของนักท่องเที่ยว ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ทะเลอันดามันได้แก่ จังหวัดกระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สตูล และภูเก็ต โดยโครงการนำร่องนี้ เริ่มทดสอบระบบดังกล่าวแล้วที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก ซึ่งแคทมีความพร้อมในการให้บริการสัญญาณลอร่าแวนครอบคลุมพื้นที่สำคัญในจังหวัดท่องเที่ยว และจะให้บริการครบทั้ง77จังหวัดทั่วทั้งประเทศเพื่อให้ทุกฝ่ายมั่นใจ”

นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย กล่าวว่า “สมาคมสมองกลฝังตัวไทย (Thai Embedded Systems Association: TESA หรือทีซ่า) มีบทบาท และหน้าที่ ในการช่วยให้สมาชิกเติบโตเข้มแข็ง และแข่งขันได้ ทางทีซ่าจึงช่วยประสาน และผนึกกำลังกับภาคส่วนต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ มีความร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน ซึ่งการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง นั้นทำได้ยาก และมีข้อจำกัด แต่หากใช้ช่องทางของสมาคม ในการไปช่วยประสาน และติดต่อให้ ก็จะช่วยลดข้อจำกัด และหาทางออกได้ เช่น การทดลอง ทดสอบ และอื่นๆ อีกทั้งช่วยให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย และสานต่อความร่วมมือ จนสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ การให้บริการ ตลอดจนโซลูชั่นต่างๆ (Products/Services/Solutions) ได้ตามเป้าหมาย และแผนที่วางไว้”

นายปริวรรต วงษ์สำราญ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กล่าวว่า “ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ :สนช. (NIA) มีกลไกในการส่งเสริม และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการให้เติบโตเข้มแข็งในรูปแบบต่างๆ มากมาย ตลอดจนความร่วมมือในโครงการเพื่อขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ ทั้งในรูปแบบเงินทุนสนับสนุน และช่วยในการประสานงาน เรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น”

ทั้งนี้ ระบบจัดการเพื่อรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย มีจุดเด่นด้านซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ได้กับการติดตามรูปแบบอื่นๆ เช่น ติดตามเรือนำเที่ยว ติดตามเรือขนส่งสินค้า ตลอดจนการติดตามยานพาหนะทางบก แตกต่างจากซอฟต์แวร์ของต่างประเทศที่ไม่สามารถแก้ไขการใช้งานได้ นอกจากนี้ ยังมีจุดเด่นด้านความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากสามารถเรียกดูระบบในหลายส่วนผ่านหน้าจอเดียว หรือที่เรียกว่า Single monitor

ที่มา : ข่าวพีอาร์