หน้าแรก Internet of Things WORK SHOP ฟรี !! ระบบการบริหารโรงงานและคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีจาก Zebra Technologies

WORK SHOP ฟรี !! ระบบการบริหารโรงงานและคลังสินค้าด้วยเทคโนโลยีจาก Zebra Technologies

แบ่งปัน

งานสัมมนา การบริหารโรงงานและคลังสินค้าแนวใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจาก Zebra  ที่จัดขึ้นโดยบริษัทซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำผลิตภัณฑ์และโซลูชันในด้านนวัตกรรมแก่อุตสาหกรรมต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็น ระบบ RFID, ระบบการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม, เทคนิคการพัฒนาคลังสินค้าแนวใหม่ ทั้งนี้ยังมีเรื่องไวร์เลสในโรงงานอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีด้าน Industrial Internet of Things หรือ IIot  ที่จะมาช่วยสนับสนุนการทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต, จากโซลูชั่นและเทคโนโลยีเพื่อก้าวสู่ยุคของ Industrial 4.0 ได้อย่างเต็มที่ และที่สำคัญผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้ทำกิจกรรมWorkshop ภายในงานนี้ด้วยกัน!!

กำหนดการ
วัน : พุธที่ 19 กรกฏาคม 2560

เวลา : 08.30 – 12.00 น.
สถานที่ : โรงแรมเคป ราชา ชั้น 1, ชลบุรี
คลิกที่หน้า Link web 

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งฟรี !! ทุกที่นั่งได้รับของที่ระลึกในงาน พร้อมลุ้นรับรางวัล Lucky  Draw สร้อยทองคำ 1 รางวัล มูลค่า 3,000 บาท
คลิกลงทะเบียนที่นี่ !!

กำหนดการ

08.30-09.00 ลงทะเบียนร่วมงาน
09.15-09.30 Welcome Address กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานสัมมนา
โดยผู้บริหารจากบริษัท ซีบรา เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
09.30-09.45 Zebra One Care and How Zebra Manage Devices and Services
เทคนิคการใช้อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของ Zebra ในการบริหารจัดการคลังสินค้าและระบบการผลิต
By Mr. Worakorn Kareecharan  – Zebra Technologies (Thailand) Ltd.
09.45-10.30 Real Environment Workshop
แบ่งกลุ่มสาธิตการทำงาน ระบบ workshop จริง ที่จะช่วยให้คุณสามารถเรียนรู้และเข้าใจอุปกรณ์ในการทำงานจริง
By Team Zebra Technologies (Thailand) Ltd.
10.30-10.45 Tea Break | Showcase Booth
10.45-11.45 Smart Warehouse to make the maximized efficient of Manufacturing
กรณีศึกษา การวางแผนสร้างระบบคลังสินค้าอัจฉริยะ จากตัวอย่างจริง
By .  Mr. Tananun Chatiyanonda – Sivadon Distribution Co.,ltd
11.45-12.00 Live Demo RFID in Manufacturing and Warehouse Solutions by Acentech
เทคนิคการประยุกต์ใช้ RFID ในโรงงานอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ด้วยอุปกรณ์รุ่นใหม่
By Team – Acentech Co.,ltd
12.00-13.00 ปิดงานสัมมนา | Lucky Draw | พร้อมทานอาหารกลางวันร่วมกัน

  *** หมายเหตุ : หัวข้อและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 ศิรัญญา  (นุช)    โทร. 02-001-9973     โทรสาร. 02-277-5117      Email: event2@etpnews.com