หน้าแรก Networking & Wireless 5G ดาวน์โหลดฟรี Whitepaper “การใช้ Microsoft Teams Phone โดย AIS Business”

ดาวน์โหลดฟรี Whitepaper “การใช้ Microsoft Teams Phone โดย AIS Business”

แบ่งปัน
AIS Business ร่วมกับ Microsoft ได้จัดทำ Whitepaper ฉบับภาษาไทย จะช่วยให้คุณเห็นถึงการใช้งาน Microsoft Teams Phone ที่เป็นแบบ Operator Connect ได้ผ่านทาง AIS Business ซึ่งสามารถที่จะเชื่อมโยงเบอร์ที่เป็น Fix line (เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย 02) เข้ากับ Microsoft Teams จากนั้นก็นำมากำหนดเบอร์ภายในเพิ่มเติมให้กับพนักงานขององค์กรในแต่ละท่านได้ทันที
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการมีเบอร์โทรศัพท์ใหม่และไม่อยากลงทุนระบบโทรศัพท์หรือการตั้งค่าที่มีความซับซ้อน พร้อมทั้งวิธีการติดตั้งและใช้งานได้ในภายในฉบับ

** หมายเหตุ : การจับรางวัลและของรางวัลดำเนินการโดย Enterprise ITPro

คลิกลงทะเบียนดาวน์โหลด