หน้าแรก Security VDO Webinar : งานสัมมนาWhat is Bring Your Own Key (BYOK) and Bring...

VDO Webinar : งานสัมมนาWhat is Bring Your Own Key (BYOK) and Bring Your Own Encryption (BYOE)

แบ่งปัน

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมงาน Webinar ในหัวข้อ What is Bring Your Own Key (BYOK) and Bring Your Own Encryption (BYOE) ที่จัดโดยทาง Enterprise ITPro และบริษัท Thales รวมถึงการบรรยายพิเศษ ของ อ.ปรเมศวร์ กุมารบุญ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านในด้านกฏหมายและความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ สามารถติดตามได้ที่ VDO นี้ครับ

สามารถดาวน์โหลด สไลด์การบรรยายของ อ.ปรเมศวร์ กุมารบุญ ได้ที่ Link นี้