หน้าแรก Cloud เชิญร่วมงาน Webinar : การจัดการ Data Center ยุคใหม่ด้วย Oracle ODA

เชิญร่วมงาน Webinar : การจัดการ Data Center ยุคใหม่ด้วย Oracle ODA

แบ่งปัน

ในแต่ละวันองค์กรมีข้อมูลจำนวนมากที่ต้องจัดเก็บและจัดการ Data Center จึงเป็นหัวใจสำคัญสำหรับทุกองค์กร ทุกยุคทุกสมัย เทคโนโลยีด้าน Infrastructure ทั้ง Hardware และ Software มากมายได้ถูกพัฒนาเพื่อสนับสนุนงาน Data Center ทั้งด้านการเพิ่มศักยภาพ เสริมประสิทธิภาพการทำงาน สร้างความสะดวกสบายและเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการ ตลอดจนครอบคลุมการตัดสินใจในการลงทุน รวมไปถึงความสามารถในการทำงานบน สิ่งแวดล้อมที่เป็นทั้ง On-Premise และ Cloud

New Trend ของ Data Center เป็นอย่างไร? เทคโนโลยีอะไรที่จะช่วยผลักดันให้การวางแผน และ พัฒนา Data Center ขององค์กรไปในทิศทางที่ถูกต้อง? และพร้อมยืดหยุ่นเพื่อการจัดการ การลงทุน และการปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคต หรือไม่? ปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน IT ต้องคำนึงถึงสูงสุด
ปฏิเสธไม่ได้ว่า Data คือส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนองค์กรเสมอ

Oracle Database Appliance (ODA) คือเทคโนโลยีที่รวมทุกสิ่งที่ Next Generation Data Center ต้องการ มาใน Box เดียว พร้อมยืนยันความง่าย สะดวก และราคาที่จับต้องได้จริงอย่างที่คุณต้องการ

รายละเอียดการสัมมนา

หัวข้อ : Simplify New Gen of Data Center with Oracle Database-as-a-service
ผู้บรรยาย : คุณอดุลย์กฤษณ์ ตระกูลชลชาติ Managing Director, Data Extreme Co., Ltd และ คุณกำพล ลาภธุวะศิริ Senior Sales Consultant, Systems Line of Business, Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd.
วัน-เวลา : วันพุธที่ 28 เมษายน เวลา 14.00 – 15.30 น.
ช่องทาง : สัมมนาออนไลน์ (Zoom) จำนวนสูงสุด 100 ท่าน
ภาษา : การบรรยายเป็นภาษาไทย

กำหนดการ Webinar

14:00 -14:05      Opening (5 mins)
14:05 – 14:40    Data Center Revolution to the Next Generation
โดย : คุณ อดุลย์กฤษณ์ ตระกูลชลชาติ
Managing Director, Data Extreme Co., Ltd.
14:40 -15:10     Infrastructure Modernization with Oracle Database Appliance (ODA)
โดย คุณกำพล ลาภธุวะศิริ
Senior Sales Consultant, Systems Line of Business,
Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd.
15:10 – 15:20      Q&A
15:20 – 15:30      Lucky Draw

วิธีการลงทะเบียน

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการบรรยาย ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ak8l3PTpQ_yJf99o8ewwbQ
อนึ่งทางทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาในการร่วมสัมมนา

มาร่วมค้นหาคำตอบว่า Oracle Database Appliance ทำให้คุณมี Data Center รองรับการทำงาน แบบ New Gen ทั้ง On-Premise และ On Cloud ง่ายๆ ได้อย่างไรกับ Webinar ในครั้งนี้