หน้าแรก Storage Big Data VDO Webinar – ทำความรู้จัก เทคโนโลยี Oracle Database Appliance (ODA)

VDO Webinar – ทำความรู้จัก เทคโนโลยี Oracle Database Appliance (ODA)

แบ่งปัน

เทคโนโลยี Oracle Database Appliance (ODA) คือเทคโนโลยีที่รวมทุกสิ่งที่ Next Generation Data Center ต้องการ มาใน Box เดียว พร้อมยืนยันความง่าย สะดวก และราคาที่จับต้องได้จริงอย่างที่คุณต้องการ

บรรยาย 2 หัวข้อสำคัญ

1. Data Center Revolution to the Next Generation โดย : คุณ อดุลย์กฤษณ์ ตระกูลชลชาติ Managing Director, Data Extreme Co., Ltd.

2. Infrastructure Modernization with Oracle Database Appliance (ODA) โดย คุณกำพล ลาภธุวะศิริ Senior Sales Consultan , Oracle Corporation (Thailand) Co., Ltd.