หน้าแรก Home feature Webinar : Automate งาน IT Operation ในองค์กรด้วย Ansible ได้อย่างไรบ้าง?

Webinar : Automate งาน IT Operation ในองค์กรด้วย Ansible ได้อย่างไรบ้าง?

แบ่งปัน

การทำระบบ IT Operation Automation ภายในองค์กรเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน แล้วเราจะเอามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างไร งานสัมมนานี้จะช่วยท่านให้เห็นภาพตัวอย่างการAutomate IT operation ที่เกิดขึ้นจริงพร้อมให้ท่านได้เข้าใจมากขึ้นและเป็นแนวทางไปประยุกต์ใช้งานต่อได้ โดยจะมีการยกตัวอย่าง Use Cases ในเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

ทาง Ingram Micro Thailand , และ Red Hat ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานสัมมนา “Automate งาน IT Operation ในองค์กรด้วย Ansible ได้อย่างไรบ้าง?” โดยในงานนี้ท่านจะได้เข้าใจถึงประเด็นต่างๆ ที่ทำงานร่วมกับ IT Operation Automation เช่น ระบบ provisioning Virtual Machine, ระบบ Backup Static Configuration Files, และระบบ Security เป็นต้น

กำหนดการ

วัน : วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
เวลา: 14.00 -15.00 น. (1 ชั่วโมง)
การบรรยาย : ภาษาไทย
ระบบออนไลน์ : Zoom
ผู้บรรยาย :

คุณสืบพงษ์ นิธิชัย Channel manager Red Hat (Thailand) Ltd.
คุณสุรยศ ศรีเจริญ Open Source Technology Specialist MFEC PCL.
คุณธนธิป บุณยกิดา Solution Consultant MFEC PCL.
คุณภาณุพงศ์ สุรรัตน์ Technical Services Engineer Ingram Micro (Thailand)

คลิกลงทะเบียนร่วมงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-001-9973