หน้าแรก News & Event วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ฉลองครบ 35 ปี จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม

วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ฉลองครบ 35 ปี จัดกิจกรรมตอบแทนสังคม

แบ่งปัน

บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือของวีเอสที อีซีเอส กรุ๊ป ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นำโดยคุณสมศักดิ์ เพ็ชรทวีพรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะผู้บริหาร จัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปีของการก่อตั้งบริษัท

โดยทำพิธีมอบแผงโซลาเซลล์ พร้อมด้วยอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์และอุปกรณ์สมาร์ทพาวเวอร์เซนเซอร์ มูลค่ารวม 376,985 บาท ให้แก่ 5 วิทยาลัยเทคนิค ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคนิคระยองวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาในแผนกวิชาช่างไฟฟ้า อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ เชี่ยวชาญและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตต่อไป พิธีมีขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท วีเอสที อีซีเอส (ประเทศไทย) ลาดพร้าว 101