หน้าแรก Cloud Broadcom ประกาศยุติ “ไลเซ่นส์แบบถาวร” ของ VMware เหลือเพียงแต่แบบสมัครสมาชิกอย่างเดียว

Broadcom ประกาศยุติ “ไลเซ่นส์แบบถาวร” ของ VMware เหลือเพียงแต่แบบสมัครสมาชิกอย่างเดียว

แบ่งปัน

Broadcom ได้ประกาศแผนยกเลิกการขายไลเซนส์แบบถาวรของ VMware โดยให้เปลี่ยนเป็นแบบสมัครสมาชิกเช่าใช้แทน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ครั้งใหญ่ หลังจากการที่ได้มีการเข้าซื้อกิจการ VMware เสร็จสิ้นลง

Broadcom ระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เป็นไปเพื่อ “ลดความซับซ้อน” ของผลิตภัณฑ์ VMware และมอบคุณค่าที่คุ้มค่ากับการลงทุนให้แก่ลูกค้ามากขึ้น โดยก่อนหน้านี้ บริษัทได้รับเสียงสะท้อนจากลูกค้าว่า โครงสร้างการให้บริการและการทำตลาดนั้นมีความซับซ้อนเกินไป

ดังนั้น Broadcom จึงเปลี่ยนรูปแบบการขายไปสู่ระบบการสมัครสมาชิก (Subscription Model) ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่แพร่หลายในอุตสาหกรรม นั่นหมายความว่าผลิตภัณฑ์ของ VMware จะมีให้เลือกซื้อเฉพาะในรูปแบบการสมัครสมาชิก สัญญาเช่าระยะยาว และการต่ออายุการสนับสนุน (SnS) เท่านั้น

การเปลี่ยนแปลงนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อลูกค้าของ VMware โดยเฉพาะผู้ที่ใช้ไลเซนส์แบบถาวร ลูกค้าอาจต้องจ่ายเงินมากขึ้นเพื่อใช้บริการต่อ หรืออาจต้องเปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ขายรายอื่น ยังไม่ชัดเจนว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลต่อราคาผลิตภัณฑ์ในระยะยาวอย่างไร อย่างไรก็ตาม ลูกค้าของ VMware ควรเตรียมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

อ่านเพิ่มเติมที่นี่ – Cloudpro