หน้าแรก Cloud Veeam รุกไทยตั้งเป้าผู้นำด้าน Cloud Data Management

Veeam รุกไทยตั้งเป้าผู้นำด้าน Cloud Data Management

แบ่งปัน

วีม ซอฟต์แวร์ จัดสัมมนาใหญ่ในไทย สร้างความเข้าใจผ่านกลุ่มพาร์ตเนอร์ และลูกค้าในไทยด้านการแบ็กอัพและกู้คืนข้อมูล ชูศักยภาพ Cloud Data Management ตั้งเป้าหมายการเป็นเบอร์ 1 ด้านแบ็กอัพข้อมูลภายใน 2 ปี เน้นย้ำบริษัทเติบโตถูกที่ถูกเวลาจากยุคเวอร์ช่วลไลเซชั่น สู่ยุค Multi Cloud หรือ Hybrid Cloud ด้วยการจัดการที่ง่าย มีฟังก์ชั่นรอรับการใช้งานที่เน้นความต้องการจริงที่หลากหลาย มีความเสถียรในการสื่อสารข้อมูลและแอปพลิเคชันต่างๆ บนความซับซ้อน และให้ความยืดหยุ่นรองรับทุกรูปแบบแพลตฟอร์ม อินฟราสตรัคเจอร์

วีมพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการลงทุนด้าน R&D เพื่อเสริมความสามารถใหม่ๆ ในการใช้งานอย่างเช่นการทำ Cloud-Native Backup การเปิดให้มีการย้าย License ไปใช้งานบน Cloud ได้ และอื่นๆ เพื่อให้ธุรกิจองค์กรสามารถนำวีมไปใช้งานได้อย่างยืดหยุ่น ตอบรับต่อสภาพของตลาดที่เทคโนโลยีใหม่ๆ นั้นมีการเปลี่ยนแปลงทุกวันได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันนี้ Veeam รองรับการทำงานร่วมกับทั้งบริการ Cloud ของ AWS, Azure, IBM และ Google ได้แล้ว

นายฌอน แม็กลาแกน รองประธานบริหารอาวุโส ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น บริษัท วีม ซอฟต์แวร์ กล่าวว่า วันนี้โลกของข้อมูลมีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปริมาณมากทุกวัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้การรับส่งข้อมูลและการเก็บรักษา มีความเสถียรและต่อเนื่องในการใช้งาน โซลูชั่นการแบ็กอัพของบริษัทวีม ซอฟต์แวร์ จะช่วยให้ลูกค้าสามารถย้ายข้ามระบบโครงสร้าง ระบบคลาวด์ และโซลูชั่นต่างๆ ได้อย่างสะดวก อีกทั้งยังจัดการง่าย ช่วยลดเวลาการแบ็กอัพระบบได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีปริมาณข้อมูลมหาศาลก็ตาม และปัจจุบัน บริษัทวีม ซอฟต์แวร์ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 4 พันรายในปี 2019 นี้ (รวมลูกค้าทั้งหมดกว่า 3.5 แสนรายทั่วโลกในปี 2019) คิดเป็นการเป็นการเติบโตกว่า 36% เทียบกับปีที่ผ่านมา

สำหรับตลาดไทยนั้น นายเจษฏา ภาสวรวิทย์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย และกัมพูชา ลาว พม่า กล่าวว่า ในประเทศไทยมีลูกค้าใหม่เติบโตขึ้นกว่า 36% นับเป็นการเติบโตขึ้นมากกว่าเบอร์หนึ่ง และหากย้อนกลับไป 3 ปี เราเติบโตต่อเนื่องกว่า 21% เพิ่มคนจาก 2ปีที่ผ่านมากว่า 62% และเป็นเบอร์ 3 ของตลาดโซลูชั่นเวอร์ช่วลไลเซชั่นแบ็กอัพในประเทศไทย ด้วยความที่เราเติบโตมากับยุคของ คลาวด์ การเกิดขึ้นของเวอร์ช่วลไลเซชั่น ในยุคที่วีเอ็มแวร์เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เรามีจุดแข็งของการเกิดขึ้นบนพื้นฐานของ Cloud ซึ่งแตกต่างจากรายอื่นๆ ที่โตขึ้นมาจากฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ทำให้เราพัฒนาไปได้เร็วในทิศทางที่ถูกต้อง บนความนิยมของ Cloud ที่เกิดขึ้น ในส่วนของการขาย เราร่วมมือกับพาร์ตเนอร์เป็นหลัก เน้นการขายผ่านตัวแทนทั้งหมด ซึ่งแตกต่างตามรูปแบบของผู้จัดจำหน่ายทั้งยกโซลูชั่นหรือขายพ่วงระบบของลูกค้าเองแบบ OEM ก็เป็นได้

วีมมีโซลูชั่นที่รองรับการจัดการแบ็กอัพข้อมูลตั้งแต่ระดับ เอสเอ็มอีจนถึงระดับเอ็นเทอร์ไพรส์ เรามีลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม โรงพยาบาล ธุรกิจอาหาร และกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 ได้ตั้งเป้าที่จะขยายไปสู่องค์กรที่รับรู้ความเสี่ยงของข้อมูล และกลุ่มธุรกิจที่มีการแข่งขันด้านข้อมูล

ที่มา : ข่าวพีอาร์