หน้าแรก Home feature VDO Webinar : The New Era of Zebra Manufacturing Technologies 2022

VDO Webinar : The New Era of Zebra Manufacturing Technologies 2022

แบ่งปัน

Zebra Technologies ได้จัดงานสัมมนาแบบออนไลน์ในหัวข้อ The New Era of Zebra Manufacturing Technologies 2022 โดยมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับโซลูชั่นต่างๆ มากมายของ Zebra ที่น่าสนใจ ตลอดจนกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริง

ใน VDO นี้คุณจะได้พบกับเรื่องราวและข้อมูลต่างๆ เช่น

– How Zebra Solution Delivery at Your Site !
– Why Zebra is No.1 in Market and How our Portfolio Value Added ?
– Fetch Robotic / Fixed Industrial Scanner / Industry 4.0 & IIoT
– The Real Used Cases of Manufacturing by Zebra Thailand Team