หน้าแรก Networking & Wireless 5G มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาฯ การควบบริษัทระหว่าง TRUE และ DTAC

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาฯ การควบบริษัทระหว่าง TRUE และ DTAC

แบ่งปัน

จากข่าวก่อนหน้า ระหว่างการแถลงข่าวของทรูและดีแทคที่ว่าจะมีการ “ตั้งบริษัทใหม่” แต่มีแหล่งข่าวไม่ระบุนามได้ส่งข้อมูลมาให้ทาง Enterprise ITPro เป็นจดหมายของทั้งสองบริษัท ที่ส่งถึง กรรมการผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีหัวข้อ “มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในการควบบริษัทระหว่าง TRUE และ DTAC และรับทราบความประสงค์ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนการทำคำเสนอซื้อ” โดยทั้งสองฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน ตอนเวลาประมาณ 8.00 – 9.00 น.

โดยเนื้อหาและจดหมายท่านสามารถอ่านได้ที่นี่

อ่านจดหมายของทรูฉบับเต็มได้ที่นี่ – https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16375381987691&sequence=2021128466

อ่านจดหมายของดีแทคฉบับเต็มได้ที่นี่ – https://www.set.or.th/set/pdfnews.do?newsId=16375381987881&sequence=2021128468