หน้าแรก Security Trend Micro เปิดเผยคู่มือสำหรับต่อกร “Ransomware ฉบับรวบรัด” พร้อมทูลดาวน์โหลด !

Trend Micro เปิดเผยคู่มือสำหรับต่อกร “Ransomware ฉบับรวบรัด” พร้อมทูลดาวน์โหลด !

แบ่งปัน
ransomware

Trend Micro มีข้อมูลซึ่งถือว่าเป็นกฏเหล็กที่่ช่วยในการป้องกัน Ransomware อย่างชะงักและได้ผลอย่างที่สุด ไม่ว่าจะเป็น การทำแบ็กอัพข้อมูล, การทำไวท์ลิสต์, วางแผนแบ่งเครือข่าย, สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอันตราย, การแพทช์ช่องโหว่ที่เกิดขึ้น และเราได้สรุปออกมาเป็นหัวข้อย่อยๆ ที่น่าสนใจ

1. ป้องกันแรนซั่มแวร์ไม่ให้เข้ามายังระบบขององค์กร เช่น

1.1 แบ็กอัพข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยกฎ 3-2-1: แบ็กอัพลง 3 ก๊อปปี้ บนมีเดีย 2 ชนิดที่ต่างกัน แล้วแบ่ง 1 ก๊อปปี้ไปไว้นอกองค์กร
1.2 ทำไวท์ลิสต์แอพพลิเคชั่นที่อนุญาตให้รันบนเอนพอยต์
1.3 วางแผนแบ่งเครือข่ายตามยุทธศาสตร์ความปลอดภัย ว่าใครมีสิทธิ์เข้าถึงส่วนไหนบ้าง
1.4 ให้ความรู้แก่ผู้ใช้เกี่ยวกับอันตราย และสัญญาณของภัยไซเบอร์ที่ใช้หลักทางจิตวิทยา
1.5 แพทช์แอพพลิเคชั่นและซอฟต์แวร์เป็นประจำ โดยเฉพาะโอเอสและแอพจากเธิร์ดปาร์ตี้
1.6 อัพเดตผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยที่ใช้อยู่ตลอด และสแกนเป็นประจำ

2. สกัดกั้นความเสียหาย จำกัดวงไม่ให้ลุกลาม

2.1 ค้นหา ระบุ และจำกัดบริเวณของเครื่องที่ติดเชื้อออกจากเครือข่าย
2.2 จัดตั้งทีมงานที่พร้อมรับมือแบบเรียลไทม์
2.3 ส่งเสริมให้ผู้ใช้รายงานและแจ้งเตือนทีมความปลอดภัยเกี่ยวกับพฤติกรรมน่าสงสัย

3. ฟื้นฟูระบบจากความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว ด้วยการ

3.1 ค้นหาทูลถอดรหัสไฟล์ที่มีให้โหลดมาใช้งาน
3.2 ทำตามแผนกู้ข้อมูลจากที่สำรองไว้
3.3 ทำการวิเคราะห์การติดเชื้อ เพื่อค้นหาต้นเหตุ และวิธีป้องกันในอนาคต

ทั้งนี้ Trend Micro ก็มีโซลูชั่นที่ปกป้องคุณจากแรนซั่มแวร์ได้ทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นระดับองค์กร (Trend Micro™ Deep Discovery™ Email Inspector และ InterScan™ Web Security ที่เกตเวย์ และ Trend Micro Smart Protection Suites สำหรับตำแหน่งเอนด์พอยต์ รวมทั้งโซลูชั่นอื่นเพิ่มเติมอย่าง Trend Micro Deep Discovery Inspector และ Trend Micro Deep Security™), ระดับธุรกิจขนาดเล็ก (Trend Micro Worry-Free Services Advanced), หรือแม้แต่สำหรับผู้ใช้ตามบ้าน (Trend Micro Security 10)

นอกจากนี้ Trend Micro ยังให้ทูลฟรีสำหรับโหลดมาใช้งานได้ ไม่ว่าจะเป็น Trend Micro Lock Screen Ransomware Tool หรือ Trend Micro Crypto-Ransomware File Decryptor Tool เป็นต้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ – http://apac.trendmicro.com/vinfo/apac/security/news/cybercrime-and-digital-threats/ransomware-all-in-one-solutions-guide