หน้าแรก News & Event บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ใช้ Aruba EdgeConnect ให้ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงาน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) ใช้ Aruba EdgeConnect ให้ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงาน

แบ่งปัน

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) เลือก Aruba EdgeConnect ดูแลระบบเครือข่ายสำหรับสำนักงานต่าง ๆ ที่กระจายอยู่ทั่วโลก ตอบโจทย์ด้านธุรกิจ ความสะดวกในการบริหารจัดการ ความปลอดภัย รวมถึง User Experience เพื่อเสริมศักยภาพการใช้งานที่ดีขึ้น

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  บริษัทผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกอาหารทะเลแช่ โดยคุณณัฐวุฒิ แสวงผล ตำแหน่ง Assistant General Manager, Corporate IT กล่าวถึงปัจจัยในการตัดสินใจเลือกระบบ SD-WAN และ Aruba EdgeConnect ว่า การเลือกใช้เทคโนโลยี SD-WAN เนื่องจากบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มีสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร และสาขากระจายอยู่ทั่วโลก เพื่อการบริหารงานที่มีความคล่องตัวต้องเชื่อมต่อเครือข่ายแต่ละสำนักงานสาขาเข้าด้วยกัน ระบบเครือข่าย SD-WAN ซึ่งเป็นโซลูชันที่เหมาะสมและนำมาใช้มากกว่า 5 ปีแล้ว เพื่อให้ทุกสำนักงานและสาขาสามารถเข้ามาใช้ Core ERP system เช่น SAP และแอปพลิเคชั่นหลักอื่น ๆ ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

คุณณัฐวุฒิ ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงการตัดสินใจเลือกใช้เทคโนโลยี Aruba EdgeConnect  ได้คัดเลือกจากผลสำรวจที่เชื่อถือได้จากรายงานของ Gartner Magic Quadrant แล้วจึงค่อยศึกษาถึงคุณสมบัติต่าง ๆ รวมไปถึงการสาธิตการทดลองใช้ ผลลัพธ์ที่ได้คือ Aruba EdgeConnect ตอบโจทย์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีได้ดี