หน้าแรก Security ถึงจะเจ็บมากี่ครั้ง ผู้คนยังนิยมตั้งรหัสผ่านง่ายๆ เพื่อจำได้สะดวก

ถึงจะเจ็บมากี่ครั้ง ผู้คนยังนิยมตั้งรหัสผ่านง่ายๆ เพื่อจำได้สะดวก

แบ่งปัน

ยิ่งตอนนี้เราทุกคนพึ่งบริการออนไลน์เพิ่มขึ้นมากเท่าใด ก็กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังชอบการตั้งรหัสผ่านแบบจำง่ายเดาสะดวกกันอยู่ดี โดยผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์จัดการรหัสผ่าน LastPass พบว่าหลายคนยังใช้รหัสผ่านเดียวกันกับหลายบัญชี

ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง แค่รหัสผ่านหลุดครั้งเดียวแฮ็กเกอร์ก็สามารถใช้ทะลวงได้ทุกบัญชี นอกจากนี้ยังพบการตั้งรหัสผ่านที่ไม่ปลอดภัยเพียงพอ โดยกว่า 92% ของ 3,750 คนที่ LastPass สำรวจรู้ดีว่าตัวเองใช้รหัสผ่านที่เสี่ยง

65% ยอมรับว่าใช้รหัสเดียวกันกับหลายบัญชี และกว่า 45% ไม่เคยเปลี่ยนรหัสผ่านเลยตั้งแต่ช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะถึงแม้จะเคยโดนแฮ็กมาแล้วก็ตาม นอกจากนี้การตัดสินใจตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งมากน้อยนั้นก็ขึ้นกับประเภทแอพพลิเคชั่นด้วย

โดย 68% เลือกตั้งรหัสยากๆ กับบัญชีทางการเงิน และมีแค่ 32% ที่ยอมตั้งรหัสผ่านที่แข็งแกร่งกับบัญชีที่ใช้ในการทำงาน คนส่วนใหญ่ยังชอบการเอาข้อมูลส่วนตัวที่คนอื่นรู้ง่ายๆ อย่างวันเกิด บ้านเลขที่ มาใช้ตั้งเป็นรหัสผ่านด้วย

ที่มา : ZDNet