หน้าแรก News & Event เทนเซ็นต์ คลาวด์ แนะโซลูชันคลาวด์สำคัญ ตัวช่วยผู้ประกอบการพร้อมรับปี 2566

เทนเซ็นต์ คลาวด์ แนะโซลูชันคลาวด์สำคัญ ตัวช่วยผู้ประกอบการพร้อมรับปี 2566

แบ่งปัน

จากรายงาน Worldwide Digital Transformation Spending Guide จัดทำโดยไอดีซี (IDC) บริษัทที่ปรึกษา และวิจัยข้อมูลการตลาดชั้นนำระดับโลก พบว่า ในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 และหลังจากสถานการณ์เริ่มการฟื้นตัว องค์กรต่างๆ ในเอเชีย/แปซิฟิก (ไม่รวมญี่ปุ่น และจีน) ได้เร่งการสร้าง Digital engagement รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์และบริการทางดิจิทัล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า รวมถึงการปรับแต่ง Customer Journey แบบ Personalized ซึ่งจะกลายเป็นไฮไลต์สำคัญที่ผลักดันให้การทำ Digital transformation เติบโตอย่างมั่นคง

มร. ชาง ฟู ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จํากัด กล่าวว่า “ปัจจุบันอุตสาหกรรมต่างๆ ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ส่งผลให้การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในประเทศไทยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเทคโนโลยีคลาวด์-เอไอ ยังสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานได้อีกเช่นกัน และในฐานะ ‘Digital Enabler’ เทนเซ็นต์ คลาวด์ มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการดิจิทัลในประเทศไทยให้กับผู้ประกอบการในทุกอุตสาหกรรม”