หน้าแรก News & Event ทีซีซีเทค นำทัพ! ด้วย “PropTech Academy” ยกระดับความรู้ด้าน Smart Property

ทีซีซีเทค นำทัพ! ด้วย “PropTech Academy” ยกระดับความรู้ด้าน Smart Property

แบ่งปัน

ประสบความสำเร็จตามเป้าไปเป็นที่เรียบร้อย สำหรับ PropTech Design Thinking Workshop หลักสูตรนำร่องของ “PropTech Academy” ที่จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย คุณธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ (คนที่ จากซ้ายแถวที่ จากล่าง) ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติโดยผู้บริหารจาก บริษัท เซนเซส พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัดบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัดบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้าน Property Technology โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับทักษะความรู้และสร้างเครือข่ายของการเป็นผู้นำด้านการให้บริการเทคโนโลยีที่มีศักยภาพสำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์