หน้าแรก News & Event ซินเน็คฯ สร้างความอุ่นใจให้พนักงานและชุมชน จัดบริการหน่วยตรวจโควิดฟรี

ซินเน็คฯ สร้างความอุ่นใจให้พนักงานและชุมชน จัดบริการหน่วยตรวจโควิดฟรี

แบ่งปัน

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เร่งทำงานในเชิงรุก จัดบริการหน่วยตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 เคลื่อนที่ โดยความร่วมมือกับโรงพยาบาลเวิร์ลเมดิคอล สำนักงานเขตลาดพร้าว และศูนย์บริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร

ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรค เข้ามาตรวจคัดกรองเชิงรุกเชื้อโควิด-19 ให้กับพนักงาน ตลอดจนภาคธุรกิจโดยรอบสำนักงานใหญ่ สามารถเข้าใช้บริการตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ด้วยการตระหนักถึงความเสี่ยงของสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของประเทศไทยในครั้งนี้ โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 64 หวังสร้างความอุ่นใจ ให้พนักงานทุกคน รวมไปถึงลดภาระให้แก่โรงพยาบาลที่มีผู้เข้ามารับการตรวจเชื้อจำนวนมาก ทั้งนี้ ซินเน็คฯ ขอแสดงความห่วงใยต่อคนไทยทุกคน และจะปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐอย่างเคร่งครัด