หน้าแรก Internet of Things Connected Car นักวิทยาศาสตร์ใช้เอนไซม์ชีวภาพ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

นักวิทยาศาสตร์ใช้เอนไซม์ชีวภาพ เป็นแหล่งเชื้อเพลิงไฮโดรเจน

แบ่งปัน

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยอิลินอยซ์และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้พัฒนาวิธีใหม่ในการผลิตเชื้อเพลงไฮโดรเจน โดยใช้เอนไซม์ทางชีวภาพ การพัฒนาครั้งนี้จะส่งเสริมอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงเป็นอย่างมากในฐานะที่มีบทบาทสำคัญ

ในการผลักดันการใช้แหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ซึ่งปัจจุบัน เชื้อเพลิงไฮโดรเจนผลิตจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่ซับซ้อน ทำให้ไม่เป็นที่น่าสนใจสำหรับตลาดเชื้อเพลิงไร้มลพิษ แถมยังสร้างมลพิษระหว่างผลิตอีกด้วย

ทำให้นักวิจัยมองหาวิธีที่ยั่งยืนกว่าในการผลิตแก๊สไฮโดรเจน จึงเป็นที่มาของไอเดียในการใช้เอนไซม์ชีวภาพที่ชื่อ Hydrogenases เพื่อผลิต เอนไซม์นี้มีการใช้สำหรับสร้างและเผาผลาญแก๊สไฮโดรเจนอยู่แล้ว โดยแบ่งเป็น 2 ชนิด

ได้แก่ Iron-Iron และ Nickle-Iron ตามชื่อของธาตุที่เป็นตัวการผลักดันปฏิกิริยาเคมี โดยผลการศึกษาใหม่ค้นพบว่าชนิด Iron-Iron ทำงานได้เร็วกว่า ถือเป็นวิธีสำคัญในการสังเคราะห์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา : CB