หน้าแรก News & Event SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

SAS สนับสนุนการพัฒนาผู้มีความสามารถด้านระบบวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย

แบ่งปัน

SAS ผู้นำด้านระบบวิเคราะห์เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรซอฟต์แวร์ SAS สำหรับผู้เชี่ยวชาญรุ่นเยาว์ สำหรับนักศึกษาไทยเป็นครั้งแรก โดยหลักสูตรนี้มุ่งพัฒนาให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดการจ้างงาน อันเนื่องมาจากผลกระทบของโรค Covid-19 พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิเคราะห์ที่เพิ่มสูงขึ้นในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในภูมิภาคนี้

ในประเทศไทย การใช้ระบบดิจิทัลเพิ่มสูงขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องด้วยการระบาดของโรค Covid-19 รวมถึงรัฐบาลก็ได้เริ่มตระหนักแล้วว่าเทคโนโลยีจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในยุคนิวนอร์มอลและสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้

“SAS มีสายสัมพันธ์อันดียิ่งกับสถาบันการศึกษามาตลอดหลายปี นอกจากหลักสูตรนี้จะทำให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้ระบบวิเคราะห์ของ SAS แล้ว ยังช่วยป้อนทรัพยากรบุคคลเข้าสู่วงการเทคโนโลยีที่กำลังมีความต้องการบุคลากรสูงขึ้นอีกด้วย” คุณณัฐพล อภิลักษณ์โตยานันท์ กรรมการผู้จัดการบริษัท แซส ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าว “กลุ่มธุรกิจต้องการบุคลากรที่ได้รับการรับรองแล้วซึ่งสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ข้อมูล และใช้ข้อมูลสร้างแบบจำลอง รวมถึงประยุกต์ใช้ข้อมูลที่สามารถสร้างคุณค่าที่ดีที่สุดให้ได้แก่องค์กรได้ กลุ่มองค์กรจึงอยากรับนักศึกษาที่มีทักษะด้านการวิเคราะห์เข้ามาร่วมงานด้วย”

หลักสูตร SCYP ของ SAS เปิดให้นักศึกษาสมัครเรียนประกาศนียบัตรของ SAS ในด้านการโปรแกรมมิ่ง การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และระบบวิเคราะห์ด้วยภาพ (Visual Analytics) ด้วยวิธีการเรียนแบบอีเลิร์นนิ่งซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพตนเอง หลักสูตรนี้ยังเอื้อให้นักศึกษามีส่วนร่วมและได้ทำงานร่วมกันซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น โดยให้นักเรียนเข้าร่วม SAS Communities และลงทะเบียนสำหรับการสัมมนาออนไลน์สดซึ่งบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญจาก SAS โดยนักศึกษาสามารถซักถามและได้รู้ข้อมูลล่าสุดอีกด้วย