หน้าแรก Security Malware เมล์ลวงระบาด ! อ้างคำสั่งซื้อจาก iTunes ! ร้ายมากมีแนบไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด

เมล์ลวงระบาด ! อ้างคำสั่งซื้อจาก iTunes ! ร้ายมากมีแนบไฟล์ PDF ให้ดาวน์โหลด

แบ่งปัน

การหลอกลวงทางอีเมล์กลับมาอีกครั้ง หลายคนโดยเมล์หลอกลวงเมล์ลักษณะนี้ แหละมาจากแหล่งเดียวกัน คือ คำสั่งซื้อ BIGO LIVE – Live 3818 Diamond จากทาง BIGO Technology PTE LTD โดยระบุว่ามีการสั่งซื้อในวันที่ 11 ธันวาคม 2017 พร้อมแนบไฟล์ PDF มาด้วย โดยมีลักษณะข้อความดังข้างล่างนี้

ลูกค้าที่รัก,

ขอบคุณที่สั่งซื้อ BIGO LIVE – Live 3818 Diamond
จาก BIGO TECHNOLOGY PTE LTD
บัญชีของคุณทำการสั่งซื้อในประเทศไทย
==================================
รายการ: BIGO LIVE – Live Stream 3818 Diamond
วันที่ซื้อ : 11 ธันวาคม 2017
ราคา: THB 2,913.24
ค่าธรรมเนียมการประมวลผล: THB 0
รวม: THB 2,913.24
==================================
หากต้องการดูรายละเอียดการสั่งซื้อของคุณให้ดูที่ใบแจ้งหนี้ในเอกสารแนบ และถ้าคุณต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อนี้โปรดอ่านนโยบายการยกเลิกที่ (bigotech-invoice.pdf)

จากการตรวจสอบของทีมงานพบว่า มีการให้ใส่ user password ซึ่งต้องระวังให้ดี อย่าเผลอไปคลิก ! ลบเมล์นั้นทิ้งไป หรือ หากไม่แน่ใจให้โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ไอทีให้มาช่วยดู