หน้าแรก Security Data Leak เชิญร่วมงานสัมมนา : PDPA & Cyber Security Law รวมถึงสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องรับมือ

เชิญร่วมงานสัมมนา : PDPA & Cyber Security Law รวมถึงสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องรับมือ

แบ่งปัน

Enterprise ITPro ขอเรียนเชิญท่าน ผู้จัดการฝ่ายไอที, ผู้อำนวยการด้านไอที, ผู้ดูแลระบบไอทีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และผู้สนใจด้านไอทีทุกท่าน เข้าร่วมฟังสัมมนาแบบออนไลน์ (VSO Seminar) ในหัวข้อเรื่อง “PDPA & Cyber Security Law รวมถึงสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องรับมือ ?” โดย อ.สุรชาติ พงศ์สุธนะ, คอลัมนิสต์จาก Enterprise ITPro และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน-ระบบสารสนเทศ (IT Audit) จาก TU Group

งานสัมมนาออนไลน์ดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 14.00 -15.30 น. ตามรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดของ ETP VSO Seminar

เรื่อง : PDPA & Cyber Security Law and The Affected – รวมถึงวิธีการสำคัญที่องค์กรต้องรับมือ ?
ผู้บรรยาย: อ.สุรชาติ พงศ์สุธนะ, คอลัมนิสต์จาก Enterprise ITPro และ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน-ระบบสารสนเทศ (IT Audit) จาก TU Group
วัน-เวลา : ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน เวลา 14.00 – 15.30 น
แพลตฟอร์ม: Zoom Webinar
จำนวน : 100 คน
หมายเหตุ : การบรรยายเป็นภาษาไทย

โดยท่านจะได้รับทราบถึงเรื่องราวในประเด็นต่างๆ เช่น

– จุดเริ่มต้นของ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2550 สู่กฏหมายใหม่ พรบ.มั่นคงไซเบอร์ 2562
– กฏหมาย GDPR ของยุโรป 2561 อันเป็นต้นตอของ พรบ. ข้อมูลส่วนบุคคล 2562
– กรณีตัวอย่างของบริษัทที่เกิดการรั่วไหลข้อมูลในปี 2562 และการจัดการที่เกิดขึ้น
– กฏหมายทั้งสองฉบับนี้กระทบหรือเกี่ยวโยงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนคนไทยและผู้ที่อาศัยหรือทำธุรกิจในประเทศไทยอย่างไร?
– องค์กรต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรให้ปฏิบัติตามกฏหมาย?
– ช่วงตอบข้อซักถาม

วิธีการลงทะเบียน ETP VSO Seminar

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการบรรยายแบบ VSO Seminar ได้ที่ Link ด้านล่าง
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_stVUW36WRzWLycQAzazarw
อนึ่งทางทีมงานขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อพิจารณาในการร่วมสัมมนาครั้งนี้