หน้าแรก Home Business Panasonic ขายธุรกิจจอ LCD ทิ้ง เอาโรงงานมาทำแบตรถ EV ดีกว่า

Panasonic ขายธุรกิจจอ LCD ทิ้ง เอาโรงงานมาทำแบตรถ EV ดีกว่า

แบ่งปัน

Panasonic ประกาศว่า ได้ออกจากธุรกิจจอ Liquid Crystal Display (LCD) แล้ว เพื่อเอาโรงงานไปใช้ผลิตแบตเตอรี่แทน ถึงแม้จะส่งสัญญาณล่วงหน้าตั้งแต่ปี 2020 แต่การประกาศเมื่อวันจันทร์ไม่ได้หมายความแค่เลิกทำ แต่ “ขาย” ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง (Liquidate) ทิ้งด้วย

รวมไปถึงล้างหนี้ของกลุ่มธุรกิจนี้ที่มีมูลค่าสูงถึง 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการโอนไปให้แผนกธุรกิจอื่นในเครือ อ้างอิงจากในคำประกาศ พานาโซนิกอธิบายว่าตั้งแต่เริ่มธุรกิจ LCD ปี 2006 ก็ไม่สามารถผลิตจอสำหรับทีวีและมอนิเตอร์คอมพ์ให้ชนะคุ่แข่งในตลาดได้

ด้วยสาเหตุหลักจาก “การพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนในกลุ่มตลาดรถยนต์และอุตสาหกรรม” และในรายงานผลประกอบการล่าสุดก็ระบุว่า พานาโซนิกหยุดผลิตหน้าจอ LCD มาตั้งแต่เดือนมีนาคมปี 2023 แล้ว

สำหรับโรงงานใกล้เมืองฮิเมจิ จะถูกปรับปรุงใหม่มาใช้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถไฟฟ้า (EV) แทน จากความร่วมมือระหว่างพานาโซนิกกับโตโยต้าตั้งแต่ปี 2020 เป็นจอยต์เวนเจอร์ชื่อ Prime Planet Energy & Solutions

อ่านเพิ่มเติมที่นี – Theregister