หน้าแรก Applications Oracle เปลี่ยนชื่อ Java EE เป็น Jakarta EE

Oracle เปลี่ยนชื่อ Java EE เป็น Jakarta EE

แบ่งปัน
Jakarta EE

Java Enterprise Edition หรือ Java EE รุ่นโอเพ่นซอร์สได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Jakarta EE เพื่อรักษาภาพลักษณ์แบรนด์หลักอย่าง Java หลังจาก Oracle ตัดสินใจย้าย Java EE เดิมไปอยู่ภายใต้องค์กรสาธารณะอย่าง Eclipse Foundation เพื่อเปิดให้นักพัฒนาเข้ามาร่วมทำงานได้สะดวกมากขึ้น

พูดง่ายๆ ก็คือ เธอไม่ได้อยู่ทำเงินให้ฉันแล้ว ก็ไม่ควรใช้ชื่อแบรนด์ฉันต่อไป ซึ่งชื่อใหม่นี้มาจากการโหวตเลือกชื่อใหม่ระหว่าง “Jakarta EE” กับ “Enterprise Profile” โดยทาง Eclipse Foundation สรุปคะแนนเสียงเป็น 64.4 ต่อ 35.6 เปอร์เซ็นต์

แม้จะมีเสียงวิจารณ์เรื่องการสร้างปัญหาด้านความเข้ากันได้จากการที่ต้องมานั่งไล่เปลี่ยนชื่อแพกเกจและเนมสเปซจาก javax เดิม แต่ก็ไม่ได้ทำให้ทาง Oracle ใจอ่อนแต่อย่างใด โดย API ใหม่ที่จะพัฒนาออกมานี้จำเป็นต้องย้ายมาใช้ชื่อใหม่แทน รวมทั้งมีการนิยมชื่อหน่วยและทีมงานที่เกี่ยวข้องใหม่อย่าง Glassfish เป็น Enterprise Glassfish, Java Community Process (JCP) เป็น Eclipse EE.next Working Group (EE.next), และ Oracle development management เป็น Eclipse Enterprise for Java (EE4J) Project Management Committee (PMC)

ทั้งนี้ EE.next จะออกโครงการที่เปิดให้นักพัฒนานำเครื่องหมายการค้า Jakarta EE ไปใช้ โดยในระหว่างนี้ การกล่าวถึงแพลตฟอร์มโอนเพ่นซอร์สดังกล่าว ให้ใช้คำว่า Jakarta EE แทน EE4J

ที่มา : Theregister