หน้าแรก Applications Oracle ได้เฮ ! บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศใช้ Oracle Service Cloud

Oracle ได้เฮ ! บางกอกแอร์เวย์ส ประกาศใช้ Oracle Service Cloud

แบ่งปัน

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส  ประกาศนำระบบ Oracle Service Cloud มาใช้งาน เพื่อยกระดับการบริการและมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสารของสายการบินฯ ซึ่งบางกอกแอร์เวย์สนับเป็นสายการบินแรกในประเทศไทยที่ใช้บริการ Oracle Service Cloud นี้

นายพรต เสตสุวรรณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนการตลาด สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส กล่าวว่า “Oracle Service Cloud สามารถช่วยให้เรามอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้โดยสาร และช่วยให้ทีมงานมองเห็นภาพรวมของการทำงานได้ชัดเจนเพื่อการตัดสินใจที่รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น  สิ่งสำคัญคือ Oracle Service Cloud ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และตอบสนองข้อเรียกร้อง และแก้ไขเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นที่อาจจะส่งกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้โดยสารของเราให้น้อยที่สุด

นอกจากนี้ ยังช่วยให้สายการบินฯ สามารถปรับโครงสร้างของระบบปฏิบัติงานตามมาตรฐานบริการในปัจจุบัน และมีวิธีการตอบสนองความต้องการของผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”

การใช้งาน Oracle Service Cloud จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเกี่ยวกับการสำรองที่นั่งของสายการบินฯ ช่วยควบคุมตรวจสอบเหตุการณ์ไม่คาดคิดทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นกับผู้โดยสารผ่านระบบควบคุมการทำงานเพียงแห่งเดียว  และช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางและตอบคำถามข้อสงสัยของผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว