หน้าแรก Cloud ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Office 365 Safe Documents ช่วยป้องกันภัยให้เอกสาร

ไมโครซอฟท์เปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ Office 365 Safe Documents ช่วยป้องกันภัยให้เอกสาร

แบ่งปัน

ทางไมโครซอฟท์ได้ประกาศเปิดตัวฟีเจอร์ด้านควาใปลอดภัยที่ชื่อ Office 365 Safe Documents ซึ่งเป็นการยกระดับความสามารถในการป้องกันอันตรายของฟีเจอร์ Protected View ด้วยการตรวจสอบเอกสารที่ไม่ทราบแหล่งที่มา เพื่อสแกนหาความเสี่ยงและอันตรายที่รู้จักด้วย

ซึ่งฟีเจอร์ Safe Documents นี้เปิดตัวในเวอร์ชั่นพรีวิวเฉพาะบุคคลเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ โดยใช้ Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) เพื่อสแกนเอกสารที่ถูกเปิดใน Protected View และบล็อกไม่ให้ผู้ใช้เข้าแก้ไขไฟล์ได้จนกว่าจะสแกนเรียบร้อย

ทั้งนี้ Protected View เป็นโหมดแบบอ่านได้อย่างเดียว (Read-Only) บนออฟฟิศสำหรับเปิดเอกสารที่ดูน่าเชื่อว่าไม่ปลอดภัย พร้อมปิดการใช้ฟีเจอร์แก้ไขส่วนใหญ่ ไม่ให้ผู้ใช้เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย ซึ่งไมโครซอฟท์ระบุว่า แม้ Protected View จะช่วยสกัดกั้นอันตรายบนเอกสารที่มีต้นกำเนิดจากภายนอกองค์กร แต่ผู้คนก็มักรีบปิดออกมาจากฟีเจอร์แซนด์บ็อกซ์นี้โดยไม่ทันพิจารณาว่าเอกสารดังกล่าวปลอดภัยจริง

ที่มา : BleepingComputers