หน้าแรก Data Center Nutanix หั่นเงินเดือนผู้บริหารลง 10% ชั่วคราว

Nutanix หั่นเงินเดือนผู้บริหารลง 10% ชั่วคราว

แบ่งปัน

ทางซีอีโอของ Nutanix คุณ Dheeraj Pandey กล่าวว่า “เราชื่อในการช่วยกันแบ่งเบาภาระที่เกิดขึ้นให้ครอบคลุมทั่วทุกระดับในองค์กร ดังนั้น ทีมผู้บริหารของเราจึงยอมลดเงินเดือนตัวเองลง 10% ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา“

นั่นคือ คณะผู้บริหารของบริษัท Nutanix จะถูกลดเงินเดือน 10% เป็นการชั่วคราว ในฐานะส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างบริษัทภายในที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ที่ต้องมองหา “การประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างฉลาด” ในส่วนต่างๆ ของธุรกิจที่หลากหลาย เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

โดยให้ความสำคัญกับความแข็งแกร่งทางการเงินและความยืดหยุ่นเป็นหลัก การจัดการค่าใช้จ่ายและกระแสเงินสดนี้เป็นการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้า และเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจเพื่อปรับตัวเข้ากับช่วงเวลาที่เกิดการแพร่ระบาด และในอนาคตข้างหน้า

ทั้งนี้แผนการดังกล่าวมาจากถ้อยแถลงขอซีอีโอระหว่างการประชุมแถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่สามของบริษัทเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมา

ที่มา : CRN