หน้าแรก Security NTT Security รุกคืบเข้าตลาดไทยด้วยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

NTT Security รุกคืบเข้าตลาดไทยด้วยโซลูชั่นการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง

แบ่งปัน
NTT

NTT Security บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ NTT Group ได้ประกาศขยายการบริการเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนสร้างการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของบริษัทเพื่อขยายกิจการเข้าสู่ประเทศไทย

โดยบริษัทใหม่นี้จะให้บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแบบจัดการรวมศูนย์ (Managed Security Services – MSS) และบริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศระดับมืออาชีพ แบบพิเศษเฉพาะโดยอาศัยความแข็งแกร่งด้านข้อมูลข่าวกรองด้านภัยคุกคามภัยระดับโลก  และการวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ขั้นสูง ที่บริษัทได้สั่งสมมา ผ่านการดำเนินงานในระดับโลก สิ่งเหล่านี้จะช่วยมอบโซลูชันการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่มีประสิทธิภาพและซับซ้อนให้กับบริษัทและหน่วยงานรัฐต่าง ๆ ในประเทศไทย รวมถึงบริษัทระดับโลกที่มีธุรกิจอยู่ในภูมิภาคนี้

บริการต่าง ๆ นี้จะนำออกสู่ตลาดผ่านบริษัทในเครือ NTT Group ได้แก่ Dimension Data, NTT Communications และ NTT DATA ซึ่งประกอบเป็นส่วนหนึ่งของชุดบริการแบบผสมผสานทีจะรับรองความสำเร็จของการเริ่มต้นเปลี่ยนแปลง ไปสู่ระบบดิจิทัลของลูกค้า

“บริการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศแบบจัดการรวมศูนย์รวมทั้งนักวิเคราะห์ด้านการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศที่มีความเชี่ยวชาญและแพลตฟอร์มการวิเคราะห์เอกสิทธิของบริษัทที่สนับสนุนโดยข้อมูลข่าวกรองด้านภัยคุกคามภัยระดับโลก ทั้งหมดนี้มอบความสามารถในการตรวจจับและไล่ล่าภัยคุกคามให้กับลูกค้าของ NTT มาแล้วทั่วโลก เรายินดีที่ได้ขยายการให้บริการการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศขั้นสูงของเรามายังประเทศไทย ทั้งนี้ NTT Security และบริษัทต่างๆ ในเครือ NTT Group จะมอบความมั่นคงทางไซเบอร์ เพื่อรับรองว่าองค์กรต่างๆ ในประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัลได้อย่างปลอดภัย” Jun Sawada CEO ของ NTT Security กล่าว